Απάντηση Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη στην αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου με θέμα: «Παρατηρήσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κρατικών Υπηρεσιών»

0
169

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Σε πολλές από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην υπόψη Αναφορά , οι αρμοδιότητες ελέγχου και εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών έχουν μεταβιβαστεί στις Περιφέρειες και στους Δήμους μετά την εφαρμογή του Νόμου για την αποκέντρωση της Διοίκησης (Σχέδιο Καλλικράτης).

Σε ότι αφορά το Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ, σε θέματα διαφάνειας, ήδη αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των Υπηρεσιών του στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών.

Σε θέματα οδικής ασφάλειας έχει εκπονηθεί μελέτη από το Υπουργείο που αναφέρεται σε παρεμβάσεις σε όλο το Εθνικό Δίκτυο της χώρας.  Οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΔΕΣΕ, Δήμους κλπ).

Σε ότι αφορά στην εκτέλεση των μεγάλων έργων Παραχώρησης το Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ προωθεί διαδικασίες, ειδικά στο χρονοβόρο καθεστώς των απαλλοτριώσεων, που στοχεύουν στην ταχύτερη παράδοση των χώρων στους παραχωρησιούχους για την επιτάχυνση της κατασκευής των έργων.

Τέλος για τη βελτίωση της νομοθεσίας περί ανάθεσης  μελετών και εκτέλεσης των Δημοσίων έργων,  έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης της τροποποίησης του υφιστάμενου Νομοθετικού πλαισίου και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του σχεδίου νόμου, ο οποίος, πιστεύουμε ότι θα έρθει στο Κοινοβούλιο στις αρχές του νέου χρόνου.

Δείτε εδώ την Aπάντηση.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ