Πορεία έργου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

0
354

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Πορεία έργου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

Κύριε Υπουργέ,

Για το έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης παρακαλούμε για την κατάθεση των παρακάτω στοιχείων και πληροφοριών:
1. Το Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου με επαρκή ανάλυση δραστηριοτήτων.
2. Τις τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασιών με τις ποινικές ρήτρες που τις συνοδεύουν σε περίπτωση μη τήρησης αυτών από τον Ανάδοχο Κατασκευής και παρατάσεις που δόθηκαν από την Προϊστάμενη Αρχή συνοδευόμενες από τις σχετικές αιτιολογήσεις.
3. Σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου, τις διασφαλισμένες πιστώσεις από το Πρόγραμμα ΔΕ για το 2008 και το Γ’ ΚΠΣ και την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων για την κάλυψη της κρατικής συμμετοχής.
4. Σχετικά με τις απορροφήσεις, την μέχρι σήμερα απορρόφηση (τελευταία πιστοποίηση) και την σύγκριση με τον σχετικό πίνακα των ετήσιων προβλεπομένων απορροφήσεων.
5. Βάση της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης η μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής προβλέπονταν να γίνει στο χώρο κατασκευής της επέκτασης του 6ου Προβλήτα. Η δέσμευση αυτή μετά την απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να ισχύει; Υπάρχει άλλη επιλογή περιβαλλοντικά αποδεκτή;
6. Σχετικά με τις μελέτες, το σύνολο των απαιτουμένων μελετών κατά κατηγορία και στάδιο και προσδιορισμός των ημερομηνιών συμβατικών και πραγματικών παραδόσεων αυτών.
7. Σχετικά με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ Ανατολικά και Δυτικά της πόλης, τις χρονικές δεσμεύσεις, την διασφάλιση των πόρων και τις αναγκαίες ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα;
8. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ποια είναι η εκτίμηση σας για την ολοκλήρωση του Έργου, όπως και των επεκτάσεων;

Αθήνα, 26-05-08 Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Μαγκριώτης

Αράπογλου Χρύσα

Βενιζέλος Ευάγγελος

Καϊλή Εύα

Καστανίδης Χάρης

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ