Άρθρο Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη για το Περιοδικό “Forum”, Τεύχος Δ.Ε.Θ.

0
828

 

 

Αναπτυξιακές υποδομές στη Βόρειο Ελλάδα:

Εγνατία Ζώνη Ανάπτυξης

&

Master Plan του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

 

Η ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού χώρου ήταν και παραμένει για το ΠΑΣΟΚ σταθερή επιλογή.

Ο διεθνής στρατηγικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας γενικότερα, πρέπει να ενισχυθεί.  Πρέπει να γίνει κόμβος διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών, χρηματοοικονομικό, παραγωγικό, εκθεσιακό και εμπορικό κέντρο, όχι μόνο των Βαλκανίων, αλλά και της Ευρώπης.

Να γίνει κέντρο καινοτομίας και γνώσης.

Να συνδέει τις παραγωγικές και πνευματικές δυνάμεις της περιοχής με κινητήρα την βιώσιμη, ισόρροπη και εξωστρεφή ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εγνατία Ζώνη Ανάπτυξης και  ένα νέο συνολικό Σχέδιο Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Master Plan) της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, αποτελούν ένα δίκτυο αναπτυξιακών υποδομών, ικανών να παρέχουν, σε μεγάλο βαθμό,  στη Βόρειο Ελλάδα, τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο που οραματιζόμαστε.

 

Εγνατία Ζώνη Ανάπτυξης

Η Εγνατία Οδός είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα στη χώρα μας. Το στήριξαν και το στηρίζουν όλες οι Κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα. Οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Βορειοελλαδίτες πρέπει να είναι περήφανοι γι’ αυτό το έργο. Ήταν και είναι μια μεγάλη γεωστρατηγική επιτυχία.

Ωστόσο, για να αποκτήσει τα δυναμικά αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά, θα πρέπει πέρα από το βασικό οριζόντιο άξονα, ο οποίος ολοκληρώνεται σύντομα, να ολοκληρωθεί και η κατασκευή των καθέτων συνδέσεων της με τις Βαλκανικές Χώρες και τα τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά κέντρα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η Εγνατία Οδός χωρίς την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων και τις συνδέσεις της με τους άλλους αναπτυξιακούς πόλους του ευρύτερου Βορειοελλαδικού χώρου, δηλαδή τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τις σιδηροδρομικές ζώνες, τα τεχνολογικά πάρκα, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα κέντρα κτηνοτροφικής και αγροτικής παραγωγής κτλ., θα προσφέρει απλώς ασφαλή και γρήγορη κίνηση από τα ανατολικά προς δυτικά και αντιστρόφως.

Δεν είναι όμως αυτό το όραμα ούτε το αναπτυξιακό σχέδιο της Εγνατίας.

Χωρίς τα βασικά συμπληρωματικά δίκτυα θα προσφέρει ελάχιστα στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Για εμάς η Εγνατία δεν είναι μόνο ένας διαμπερής οδικός άξονας, είναι ένα δίκτυο υποδομών, ραχοκοκαλιά της Εγνατίας Ζώνης Ανάπτυξης, αποφασιστικός μοχλός της δυναμικής εξωστρέφειας της μεθοριακής ζώνης και της χώρας.

Η Εγνατία με την ολοκλήρωσή της μπορεί να βγάλει από τη γεωγραφική, κοινωνικό – οικονομική και πολιτισμική απομόνωση και να δώσει δυναμική ανάπτυξης και εξωστρέφειας στις  Περιφέρειες και στους Νομούς που συνδέει.

Όμως, εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου η Εγνατία δεν κατασκευάζεται με Δημόσιους Πόρους (Εθνικούς και Κοινοτικούς), αλλά κατασκευάζεται με δάνεια ύψους 1,1δις ευρώ που η απελθούσα κυβέρνηση επέβαλε να πάρει η Εγνατία Α.Ε, με υποθήκη τα μελλοντικά διόδια της Εγνατίας. Δηλαδή για 10 χρόνια περίπου οι Βορειοελλαδίτες θα πληρώνουν διόδια για να εξοφληθούν τα δάνεια. Είμαστε σε θέση, με την δημιουργία ηλεκτρονικών διοδίων και την συνεπαγόμενη χιλιομετρική κοστολόγηση, να κατανείμουμε δίκαια το κόστος της χρήσης και της συντήρησης της Εγνατίας.

Η κυβέρνησή μας προχωράει στη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και ιδιαίτερα των καθέτων συνδέσεών της με τις Βαλκανικές χώρες, όπως και των κόμβων και των συνδέσεων με τα τοπικά και περιφερειακά αστικά και αναπτυξιακά κέντρα.

 

Master Plan Πολεοδομικού Επανασχεδιασμού της Θεσσαλονίκης

Θέλουμε τη Θεσσαλονίκη μια πόλη λειτουργική, φιλόξενη, φιλική στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, παραγωγική και εξωστρεφή, κέντρο Διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών. Μια πόλη που θα αναδεικνύει την μοναδικότητα της και θα αξιοποιεί τα γεωγραφικά και ιστορικά της πλεονεκτήματα.

Δυστυχώς, η Θεσσαλονίκη έχει και αρκετά προβλήματα: κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και υποδομών. Ο άναρχος σχεδιασμός, οι αποσπασματικές μελέτες, ο διοικητικός πολυκερματισμός, η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, η αδυναμία ενιαίας διαβούλευσης και η βασική έλλειψη ενός επιτελικού οργάνου στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και συντονισμού των αναγκαίων δράσεων, οδηγούν την πόλη σε διαρκώς αυξανόμενη όξυνση όλων των βασικών της προβλημάτων και συρρίκνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση, συνολικά, της ποιότητας ζωής.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο συνολικό Σχέδιο Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης. Μόνο με ολοκληρωμένο και ενιαίο σχεδιασμό, με παρεμβάσεις που θα συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, με τολμηρές οικονομικές δράσεις και με ριζικές χωροταξικές αλλαγές θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε  μια πόλη ελκυστική και ανθρώπινη.

Διαμορφώνουμε ένα τέτοιο συνολικό Master Plan δράσεων και έργων με προοπτική δεκαετίας. Ο σχεδιασμός αυτός συνίσταται σε δράσεις τριών αξόνων που συνδέονται οργανικά μεταξύ τους.

Ο πρώτος άξονας αφορά στην εκπόνηση ενός νέου χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού επανασχεδιασμού του μητροπολιτικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, με σαφή πολιτική-κοινωνική κατεύθυνση, με ειδίκευση επιλογών και με αλληλοσυσχέτιση και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη συγκρότηση κατάλληλων φορέων στο πλαίσιο της μητροπολιτικής διοίκησης του συγκροτήματος. Οι φορείς αυτοί θα διαχειριστούν το σχεδιασμό και την εξειδίκευση του master plan καθώς και τον συντονισμό και τη διαχείριση της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη θέσπιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών διαδικασιών και εργαλείων, δημόσιων και ιδιωτικών, για την αποτελεσματική και προς όφελος των πολιτών, υλοποίηση του σχεδιασμού.

Ο νέος αυτός σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα έργων που αφορά:

  • Στη βελτίωση ή επέκταση υφιστάμενων αναπτυξιακών υποδομών και την κατασκευή νέων βασικών και αναγκαίων.
  • Στην ανάπλαση ιστορικών συνόλων και υποβαθμισμένων περιοχών.
  • Στη δημιουργία μεγάλων εκτάσεων πρασίνου με πάρκα και χώρους αναψυχής.
  • Στην ανάκτηση του δημόσιου χώρου και στη διάθεση του στους πολίτες και τους πεζούς.

Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή, έχει τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί σε οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο και να αναβαθμιστεί η ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την αλλαγή.

Δείτε εδώ το Άρθρο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here