Άρθρο Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη στην Εφημερίδα “Σήμερα” για την Αντιπλημμυρική Θωράκιση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής

0
416

Πρώτη επιλογή για την Κυβέρνηση η Αντιπλημμυρική Θωράκιση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής

 

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής είναι ένα σύνολο υποδομών απαραίτητο για την πόλη, όπως βέβαια και για όλα τα αστικά κέντρα της χώρας. Οι κλιματικές αλλαγές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών προκαλούν δυσάρεστα γεγονότα, καταστροφικά αποτελέσματα και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Τον Δεκέμβριο του 2003 εγκρίθηκε ένα master plan αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, ένα μικρό μέρος των όσων προβλεπόταν υλοποιήθηκε. Από το Δεκέμβριο του 2004 μέχρι το τέλος του 2010 προβλεπόταν απορρόφηση ποσού πάνω από 61 εκ. ευρώ. Διατέθηκαν μόνο 8,5 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 6 περίπου εκ. από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι και σήμερα. Τα χρήματα αυτά διατέθηκαν κυρίως για τη διευθέτηση και τον καθαρισμό ρεμάτων στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης.

                Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προωθεί  ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα έργα του σχεδίου του 2003 που δεν έγιναν, καθώς και πρόσθετα έργα που κρίνονται αναγκαία. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου είναι περίπου 180εκ. ευρώ και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πενταετίας ή επταετίας, ανάλογα με πιθανά απρόοπτα ή προσφυγές κατά τη διαδικασία των δημοπρατήσεων.

Οι πόροι που απαιτούνται για την εκπόνηση των μελετών έχουν ήδη διασφαλιστεί. Το σύνολο του σχεδίου χρηματοδοτείται κατά 60 εκ. ευρώ από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά 78,4 εκ. ευρώ από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά 20 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ 21 εκ. ευρώ αφορούν πάγιες περιοδικές εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ρεμάτων οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών.

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυο σημαντικών έργων έργων και οι διαγωνισμοί προβλέπεται να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Τα έργα αυτά είναι:

 1. «Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50Ν έως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 44εκ. ευρώ.
 2. «Κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, φάση Α2», προϋπολογισμού 36,5εκ. ευρώ.

 

Ειδικά το πρώτο έργο, είναι πολύ σημαντικό για την αντιπλημμυρική προστασία αν λάβουμε υπόψη ότι περισσότερο από το 80% του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων της κυρίως πόλης δημιουργεί, σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης, υπερχείλιση του αγωγού με αποτέλεσμα να μολύνεται ο Θερμαϊκός Κόλπος.

Παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά τα έργα που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τέλος έργα υπό μελέτη.

 

Τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι τα εξής:

 • Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης «Κλειστό τμήμα και τμήμα ανοιχτού ρέματος στα όρια του Δήμου Πολίχνης», ποσού 2.387.806 ευρώ.
 • Διευθέτηση ρέματος Αγίας Τριάδας (οδού Δαιδάλου), (Σ6), ποσού 545.207 ευρώ.
 • Καθαρισμός ρεμάτων (I) – Καθαρισμός και συντήρηση Περιφερειακής Τάφρου – Δενδροποτάμου και Χείμαρρων Διαβατών – Ξηροποτάμου – Ευκαρπίας και Πυλαίας, ποσού 311.307 ευρώ.
 • Καθαρισμός ρεμάτων (II) – Καθαρισμός και συντήρηση χειμάρρων Λύτρα – Κωνσταντινίδη – Ορτανσίας – Μαλακοπής κ.τ.λ., ποσού 185.573 ευρώ.
 • Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος, ποσού 1.667.897 ευρώ.
 • Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, ποσού 803.137ευρώ.
 • Διευθέτηση ρέματος Περαίας Δήμου Θερμαϊκού, ποσού σύμβασης 2.552.000ευρώ.

 

Τα έργα που εκτελούνται είναι τα εξής:

 • Καθαρισμός Ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δυτικής περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης, ποσού 415.236,61 ευρώ, με συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης το Μάρτιο του 2013.
 • Καθαρισμός Ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Ανατολικής περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης, ποσού 333.511,19 ευρώ, με συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης το Μάιο του 2013.

 

Δημοπρατήσεις:

 • Στις 6.10.2011 επαναδημοπρατήθηκε η εργολαβία «Διευθέτηση τμήματος του ρέματος από Οικισμό Θέρμης ως Γήπεδο Τριαδίου, μεταξύ των Διατομών Δ 142 και Δ166 στο Δ.Δ Θέρμης», προϋπολογισμού 3,5εκ. ευρώ. Δυστυχώς, ο διαγωνισμός της προηγούμενης δημοπρασίας απέβη άγονος και για αυτό το έργο επαναδημοπρατήθηκε.
 • Μέσα στο 2011 θα προκηρυχθεί το έργο «Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ.Θέρμης» προϋπολογισμού 11,32εκ. ευρώ για το οποίο υπογράφηκε Σύμφωνο Αποδοχής και εγκρίθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας η ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

 

Έργα που μελετώνται:

 • Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων, ποσού 552.399,15 ευρώ.
 • Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς, ποσού 493.750,29 ευρώ.
 • Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ποσού 493.436,64 ευρώ.
 • Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων Δήμων Πεύκων και Πολίχνης, ποσού 380.101,98 ευρώ.
 • Μελέτη Διευθέτησης Ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού, ποσού 462.588,70 ευρώ.
 • Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Υδάτων Δήμου Καλαμαριάς, ποσού 576.194,43 ευρώ.

 

Επίσης, προωθούνται παρεμβάσεις που αφορούν στη διαμόρφωση και διευθέτηση  κοιτών ποταμών/χειμάρρων/λιμνών, την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας ποταμών/χειμάρρων/ λιμνών και παράκτιων αναχωμάτων.  Έτσι, θα καλυφθούν οι ανάγκες για υποδομές και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και θα ανακτηθούν περιοχές που υποβαθμίστηκαν από τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα.

Από την πλευρά της η Κυβέρνηση έχει διασφαλίσει τους πόρους για τα αντιπλημμυρικά έργα και θα ολοκληρώσει τις αντιπλημμυρικές υποδομές στο πολεοδομικό συγκρότημα.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ο συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα, να μην χαθούν πόροι, αλλά και να επιταχυνθεί η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ