Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη

0
533

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Π. Παυλόπουλο
2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιά

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη.

Κύριοι Υπουργοί,

Οι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε αναμονή λειτουργίας του νέου ΧΥΤΑ στην περιοχή Μαυροράχη. Ήδη ο Σύνδεσμος ΟΤΑ μείζονος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε, ότι στις 7 Ιουνίου κλείνει οριστικά και σταματά η λειτουργία της χωματερής των Ταγαράδων.
Η λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ προϋποθέτει, αφενός την εκτέλεση απαραίτητων έργων υποδομής και αφετέρου την τήρηση προδιαγραφών, που θέτει σε τέτοιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα λίγες ημέρες πριν την 7η Ιουνίου, υπάρχει έντονη ανησυχία στους δήμους της Θεσσαλονίκης, αφού δεν έχουν λυθεί βασικά θέματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην Μαυροράχη.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Δεν έχουν εκτελεστεί όλα τα έργα υποδομής που προβλέπονται στις σχετικές μελέτες.
2. Δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε χώρο του δήμου Ευκαρπίας, που αγοράστηκε από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης για το σκοπό αυτό. Η κατασκευή του ΣΜΑ είναι απολύτως συναρτώμένη με την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η μη λειτουργία ΣΜΑ θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε όλο το σύστημα αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα θα έχει συνέπειες: α) Στην οικονομική επιβάρυνση των δήμων -άρα και των κατοίκων μέσω του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων από τους δήμους στον ΧΥΤΑ, αφού τα απορριμματοφόρα οχήματα θα διανύουν αποστάσεις έως και 70 χιλιομέτρων κάθε ημέρα β) Στην κυκλοφορία και στην οδική ασφάλεια, εξαιτίας της καθημερινής κίνησης, όλες τις ώρες της ημέρας, περισσότερων από 500 απορριμματοφόρων, σε περισσότερα από 800 δρομολόγια γ) Στο περιβάλλον, λόγω της ρύπανσης που θα προκαλούν τα καυσαέρια των απορριμματοφόρων οχημάτων.
3. Δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, που είναι σημαντικότατο εργαλείο στην προσπάθεια για μείωση των αστικών απορριμμάτων και την εναλλακτική, οικολογική διαχείριση τους. Να σημειωθεί επιπλέον, το γεγονός της ριζικής αντίθεσης των κατοίκων του δήμου Ευκαρπίας στην εγκατάσταση του Κέντρου αυτού στην περιοχή τους. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού υπάρχει πρόταση του δήμου για νέα χωροθέτηση σε άλλο χώρο, εντός των διοικητικών του ορίων.
4. Δεν έχει ξεκινήσει η απόδοση μέρους των αντισταθμιστικών οφελών από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ στον Δήμο Ασσήρου, όπως άλλωστε προβλέπεται στην με αριθμό 156/26-7-2000 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση στις 7 Ιουνίου, που θα κλείσει η χωματερή των Ταγαράδων και θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη, χωρίς όμως να έχουν εκτελεστεί όλα τα έργα υποδομής και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων;

Αθήνα, 21-05-2008

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Μαγκριώτης

Αράπογλου Χρύσα

Βενιζέλος Ευάγγελος

Γερανίδης Βασίλης

Καϊλή Εύα

Καστανίδης Χάρης

Τσιόκας Χάρης