Απάντηση Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη με θέμα “Μέτρα για τη βελτίωση του αποχετευτικού συστήματος στην οδό Αρβανίτη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής”

0
637

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν. 2744/99 η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν έχει αρμοδιότητα για την κατασκευή, τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στην Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την κακή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης στην οδό Αρβανίτη από Απάρτη έως Κομνηνού στο Δήμο Ηρακλείου, ο αγωγός, ο οποίος αποτελεί τμήμα δευτερεύοντος δικτύου, έχει κατασκευαστεί με ευθύνη του Δήμου και δεν έχει παραληφθεί ακόμα από την Ε.ΥΔ.Α.Π.  Ως εκ τούτου, η ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης του αγωγού εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Δήμου και συνεπώς αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. θέλοντας να συνεπικουρήσει στην προσπάθεια του Δήμου για τον εντοπισμό ενδεχόμενων κακοτεχνιών του αγωγού διεξήγαγε τηλεοπτικό έλεγχο, ο οποίος όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω ύπαρξης εμποδίων στη ροή του αγωγού. Το σχετικό πόρισμα κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να αναλάβει , βάσει των αρμοδιοτήτων του, την αποκατάσταση της λειτουργίας του εν λόγω αγωγού.

Δείτε εδώ την Aπάντηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here