Απάντηση Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη σε ερώτηση της Βουλευτή κα. Μ. Κόλλια – Τσαρουχά με θέμα “Κάθετος άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας”

0
859

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κα Βουλευτή τα εξής:

 

Ο κάθετος άξονας  «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας» έχει μήκος 96 χλμ. και διατομή τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου, αποτελούμενη από δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα ΄Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία 65 χλμ., ενώ υπό κατασκευή τελούν τα υπόλοιπα 31,0 χλμ. Η ολοκλήρωση του ως άνω Κάθετου Άξονα, που αποτελεί  μέρος του Πανευρωπαϊκού άξονα ΙV, αποτελεί έργο προτεραιότητας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο άξονας αποτελείται από τα πιο κάτω τρία τμήματα:

1.Δερβένι – Α/Κ Λαχανά” μήκους 30 χλμ., το οποίο  έχει παραδοθεί σε κυκλοφορία από την «Εγνατία Οδό» , πλην του Α/Κ Λαχανά που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Το έργο ήταν σταματημένο από τον Ιούλιο του 2009.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό του την 30-11-2010, σύμφωνα με την  πρόσφατη «προειδοποιητική επιστολή» (προ «ειδικής πρόσκλησης») της «Εγνατίας Οδού»  προς τον Ανάδοχο του έργου.

2. «Α/Κ Λαχανά – Πετρίτσι»  μήκους 54 χλμ., (23χλμ. κατασκευασμένα, 9 χλμ. σε φάση ολοκλήρωσης, 22 χλμ. υπό κατασκευή), το οποίο αποτελείται από τέσσερα υποτμήματα, ως κάτωθι:

α) Υποτμήμα Λαχανάς-Ριζιανά-Στρυμονικό μήκους 13 χλμ. κλειστός αυτοκινητόδρομος (5,5 χλμ. δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ, 7,5 χλμ. δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ) το οποίο έχει παραδοθεί σε κυκλοφορία από την «Εγνατία Οδό». Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί (ασφαλτικές εργασίες σε μήκος 4 χλμ.) έως 30-11-2010.

β)Υποτμήμα  Στρυμονικό-Λευκώνας-Α/Κ Χριστού  μήκους 22 χλμ.,  η κατασκευή του οποίου τελεί σε στασιμότητα από τον Ιούλιο του 2009 και είναι στο σύνολό του

κλειστός αυτοκινητόδρομος.

Στο ως άνω τμήμα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου 60%, ωστόσο, στην παρούσα φάση, ο δρόμος δεν μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία ως κλειστός αυτοκινητόδρομος ,διότι όπως προαναφέρθηκε, οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον Ιούλιο του 2009.

Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ως άνω υποτμήματος οφείλονται:

  • στη βεβιασμένη δημοπράτηση και κακή διαχείριση των έργων από την προηγούμενη διοίκηση της «Εγνατία Οδός». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η δημοπράτηση του έργου έγινε χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία και ότι η «Εγνατία Οδός» έχει συντάξει και επιδώσει στον ανάδοχο (στις 29-06-2010) μειωτικό λογαριασμό ποσού 12,5 εκ. ευρώ, συν ΦΠΑ.
  • σε αδυναμίες και οικονομικές δυσκολίες του Αναδόχου κατασκευής.

Εν όψει των ανωτέρω η «Εγνατία Οδός» έχει επιδώσει πρόσφατα «ειδική πρόσκληση» («προ εκπτώσεως») στον Ανάδοχο του έργου  «Στρυμονικό – Λευκώνας – Α/Κ Χριστού» χωρίς, μέχρις στιγμής, σχετική ενεργοποίηση των εργοταξίων της Αναδόχου.

γ) Υποτμήμα A/K Χριστού – Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα)   μήκους 10 χλμ. το οποίο κατασκευάστηκε στο παρελθόν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με τετράιχνη διατομή πλάτους 18.00/21.00 μ., χωρίς ΛΕΑ.

δ) Υποτμήμα Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα)- Α/Κ Πετριτσίου  μήκους 9 χλμ. του οποίου η κατασκευή βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Υπολείπεται μόνο η ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης με τα όμορα τμήματα  καθώς και η ολοκλήρωση των ασφαλτικών και των εργασιών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, μετά από πρόσφατη επίδοση «προειδοποιητικής επιστολής» (προ «ειδικής πρόσκλησης») της «Εγνατία Οδού», προς τον Ανάδοχο του έργου.

Γ) «Πετρίτσι – Προμαχώνας» μήκους 12 χλμ.  το οποίο  έχει ήδη αποδοθεί σε κυκλοφορία από την «Εγνατία Οδό».                                                        

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κατασκευή του άξονα «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας»  αποτελεί  πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου, το οποίο έχει αναλάβει τη δέσμευση για τη συστηματική επίλυση των προβλημάτων και την  επιτάχυνση των τεχνικών εργασιών τόσο της Εγνατίας Οδού όσο και των Καθέτων Αξόνων αυτής.

Δείτε εδώ την Aπάντηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here