Απάντηση Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη στη Βουλή για την αντισεισμική θωράκιση

0
519

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης απάντησε σήμερα στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α΄ Πειραιώς και Νήσων Βαΐτση Αποστολάτο, σχετικά με την λήψη μέτρων για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων προληπτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων στα κτίρια της χώρας, καθώς και για την ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης αυτής.

 

Η απάντηση του Υφυπουργού:

«Η πρόσφατη σεισμική έξαρση στην Ιαπωνία με τις δραματικές επιπτώσεις που είχε, έχει προκαλέσει όπως είναι φυσικό, ανησυχία και στη χώρα μας, αφού είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη.

Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έχει ήδη θέσει το θέμα ελέγχου όλων των πυρηνικών εργοστασίων στην ΕΕ, που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Έχει θέσει επίσης, το θέμα της επαναξιολόγησης των συστημάτων ασφαλείας αλλά και της κατασκευής νέων εργοστασίων στην ΕΕ και την ευρύτερη περιοχή.

Γνωρίζετε επίσης, ότι τη Δευτέρα συγκαλείται έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΕ και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε σημαντικές αποφάσεις.

Η ελληνική πολιτεία έχει αξιόπιστο σύμβουλο την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο ενημερώνει τους πολίτες και την πολιτεία.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας είναι μια διαχρονική αναγκαιότητα και για αυτό το λόγο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που έχει την αρμοδιότητα χάραξης και εφαρμογής της αντισεισμικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών. Στο τομέα αυτόν οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών εστιάζονται στην αύξηση του επιπέδου αντισεισμικής ασφάλειας των κατασκευών και κυρίως των κτιρίων. Αιχμές της πολιτικής αυτής αποτελούν δράσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός των αντισεισμικών κανονισμών δόμησης, η επιτάχυνση των προσεισμικών ελέγχων των κτιρίων και η θεσμοθέτηση μέτρων αντισεισμικής ενίσχυσης των παλαιότερων κτιρίων.

Θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι, διαχρονικά οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έθεσαν το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας μας σε πολύ μεγάλη υψηλή προτεραιότητα. Ας μη ξεχνάμε την ίδρυση του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) το 1983, ο οποίος επιτέλεσε ένα πολύ σημαντικό έργο στην ενίσχυση της αντισεισμικής άμυνας στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Δυστυχώς η πενταετία 2004-2009 δημιούργησε ένα κενό στη προσπάθεια αυτή. Είναι γνωστό ότι αντισεισμική πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ είχε αφεθεί από τη προηγούμενη Κυβέρνηση στη τύχη της. Κρίσιμες για την αντισεισμική προστασία δραστηριότητες, που είχαν ξεκινήσει πριν το 2004 εγκαταλείφθηκαν και αφέθηκαν να βαλτώσουν εξ’ αιτίας της αδιαφορίας της τότε κυβερνητικής πολιτικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στασιμότητα του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου των Δημοσίων Κτιρίων που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο το 2001, και υλοποιείτο από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, πλην του ΟΣΚ. Στασιμότητα που παρατηρήθηκε και σε δραστηριότητες που αφορούσαν τη βελτίωση των κανονισμών για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων.

Για παράδειγμα, ο Κανονισμός Επισκευών και Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ) που ξεκίνησε από τον ΟΑΣΠ το 2002 χρειάστηκε 7 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το ίδιο και οι Ευρωκώδικες, δηλαδή οι κανονισμοί των κατασκευών, που αντικαθιστούν από τη τρέχουσα χρονιά τους Ελληνικούς κανονισμούς.

Το Μητρώο Κατασκευαστών ιδιωτικών Δομικών Έργων, το οποίο είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2003 παραπέμφθηκε και αυτό στις καλένδες από τη προηγούμενη Κυβέρνηση και τώρα ξεκινάμε πάλι την επεξεργασία του.

Με άλλα λόγια εγκαταλείφθηκε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς και ασφάλειας των κατασκευών, που αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας».

 

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στους προσεισμικούς ελέγχους των κτιρίων:

«Το ΥΠΕΧΩΔΕ από τον Μάϊο 2001, έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. Το Πρόγραμμα αυτό ήταν το αποτέλεσμα δουλειάς ομάδων μηχανικών και γεωεπιστημόνων από το 1997.

Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος, που ονομάζεται και ταχύς Οπτικός Έλεγχος, διενεργείται από διμελή ομάδα μηχανικών, και περιλαμβάνει μακροσκοπική εξέταση και καταγραφή σε ειδικό έντυπο των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου καθώς και στοιχείων που επηρρεάζουν τη σεισμική τρωτότητα των κτιρίων. Την ευθύνη του ελέγχου έχουν οι δημόσιοι φορείς (δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) που χρησιμοποιούν τα κτίρια Δημόσιας ή Κοινωφελούς χρήσης, ή αυτοί που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας συντήρησης και ασφάλειας των κτιρίων αυτών. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε επίπεδο Νομού και η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχε την επί πλέον ευθύνη να συγκεντρώσει και να υποβάλλει συνολικά τα Δελτία του Ελέγχου στον ΟΑΣΠ, για τη περεταίρω επεξεργασία.

 Τα σχολεία δεν υπάγονταν στο εν λόγω Πρόγραμμα, καθότι για τα εκπαιδευτήρια την αρμοδιότητα προσεισμικού ελέγχου και ενισχύσεων είχε ο ΟΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 22 του Ν. 3027/28.06.2002.

            Σκοπός του Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης είναι η καταγραφή των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και η πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες επεμβάσεων ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο .

            Μετά τον Πρωτοβάθμιο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο προβλέπεται:

α) Να ακολουθήσει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος σε όσα κτίρια παρουσιάζουν, μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του Πρωτοβάθμιου ελέγχου, σεισμική ανεπάρκεια.

β) Να ανατεθούν και να εκπονηθούν οι μελέτες ενίσχυσης σε όσα από τα κτίρια που θα ελεγχθούν δευτεροβαθμίως προκύψει υψηλή επικινδυνότητα.

γ) Να επισκευαστούν τα κτίρια για τα οποία θα εκπονηθούν μελέτες αφού εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

           

            Μέχρι σήμερα έχουν σταλεί από τις Νομαρχίες όλης της Ελλάδας στον ΟΑΣΠ συνολικά 9341 δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου που αφορούν κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν εισαχθεί στην ηλεκτρονική βάση του Οργανισμού για επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι τα κτίρια αυτής της κατηγορίας εκτιμώνται σε 80.000 περίπου.

            Θα πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η ανταπόκριση των Νομαρχιών υπήρξε άνιση, αφού κάποιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπέβαλλαν δελτία ελέγχου για το σύνολο σχεδόν των δημοσίων κτιρίων της περιοχής ευθύνης τους, ενώ άλλες, δυστυχώς οι περισσότερες έστειλαν δελτία ελέγχου για λίγα έως ελάχιστα.

Για την βαθμονόμηση των αποτελεσμάτων του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και τη σύνταξη προδιαγραφών για τον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο ο ΟΑΣΠ έχει συστήσει επιστημονική Ομάδα που έχει ήδη υποβάλλει τις προτάσεις της.

Η πρώτη φάση του έργου της ομάδας αυτής, αφορούσε στην επιλογή μεθοδολογίας βαθμονόμησης των δελτίων και την ηλεκτρονική ενσωμάτωση της υιοθετηθείσας μεθοδολογίας στη ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η φάση αυτή έχει ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια η επιτροπή θεώρησε απαραίτητο να προχωρήσει στην αναδιάταξη των πινάκων των διαθέσιμων κτιρίων από άποψη προτεραιότητας επεμβάσεων και ανά φορέα (νοσοκομεία, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες, δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού κ.α. – τη δε περίπτωση των σχολικών μονάδων διαχειρίζεται ο ΟΣΚ). Η φάση αυτή έχει επίσης ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης κοινοποιήθηκαν στους αντίστοιχους φορείς προέλευσής τους».

 

            Ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου του ΟΣΚ:

            «Το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου στα Σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή με έτος κατασκευής πριν το 1959.

            Ο ταχύς οπτικός έλεγχος διενεργήθηκε στα σχολεία της Επικράτειας με έτος κατασκευής πριν το 1959, ενώ για τα Σχολικά κτίρια που έχουν ενταχθεί στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (Νομοί Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας), επεκτάθηκε ο έλεγχος στο σύνολο των Σχολικών κτιρίων, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής.

            Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου του ΟΣΚ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων της Χώρας.

             Πραγματοποιήθηκε πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 4.932 σχολικές μονάδες στις οποίες περιλαμβάνονται 6.223 στατικά ανεξάρτητα Σχολικά κτίρια.

Διευκρινίζεται ότι ο ΟΣΚ, σε όλες τις περιπτώσεις, ενημέρωσε τις οικείες Νομαρχίες για τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου επισημαίνοντας τα Σχολεία για τα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις με την πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων να οφείλονται στην κακή συντήρηση.

            Από τη πλευρά του ΟΣΚ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις Σχολικές μονάδες της Χώρας, η νέα διοίκηση του ΟΣΚ αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας, στα Σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το 1985. Προωθούνται ήδη οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις».

 

            Ο Υφυπουργός συμπεραίνοντας είπε:

            «Είναι φανερό, ότι το Πρόγραμμα του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, που ξεκίνησε το 2001, με στόχο να ελεγχθούν στα πλαίσια των νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 80.000 περίπου κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, δεν περπάτησε ικανοποιητικά όλα αυτά τα χρόνια, αφού σήμερα έχουμε στοιχεία για λίγο περισσότερα από το 10% των κτιρίων.

            Στο μεταξύ, με την αλλαγή του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος.

            Το Υπουργείο βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για τη επιτάχυνση του προγράμματος, που θα συνεχιστεί στα πλαίσια πλέον των Αιρετών Περιφερειών και των Καλλικρατικών Δήμων.

            Παράλληλα, το Υπουργείο θα ξεκινήσει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για το δευτεροβάθμιο έλεγχο, σε όσα κτίρια έχουν ελεγχθεί πρωτοβαθμίως.

            Ήδη ετοιμάζεται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η σχετική εγκύκλιος, που περιλαμβάνει και τη διαδικασία του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, που έχει επεξεργαστεί η επιστημονική ομάδα του ΟΑΣΠ».

 

Ο κ. Μαγκριώτης έκλεισε την απάντησή του με ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις:

«Η αναβάθμιση της αντισεισμικής πολιτικής αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών. Αιχμή της πολιτικής αυτής είναι δράσεις για την ενίσχυση της αντισεισμικής ασφάλειας των κατασκευών και κυρίως των κτιρίων, ειδικώτερα:

–            ο εκσυγχρονισμός των κανονισμών δόμησης (Ευρωκώδικες, ΚΑΝΕΠΕ) σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα ιδιωτικά έργα,

–            η επιτάχυνση των προσεισμικών ελέγχων των κτιρίων σε συνεργασία με τους κατασκευαστικούς φορείς του Υπουργείου, (ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΟΕΚ) τις Περιφέρειες και τους νέους Καλλικράτειους Δήμους και

–            η θεσμοθέτηση μέτρων αντισεισμικής ενίσχυσης των παλαιότερων κτιρίων αποτελούν τις αιχμές της πολιτικής αυτής.

Ειδικότερα ως προς την αντισεισμική ενίσχυση παλαιοτέρων κτιρίων το Υπουργείο σχεδιάζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αντισεισμικότητας Κτιρίων (ΠΕΑΚ), στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση τεχνικών επεμβάσεων μείωσης της σεισμικής τρωτότητας υφισταμένων ιδιωτικών κτιρίων με την επιχορήγηση του Δημοσίου.

Με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αντισεισμικότητας Κτιρίων επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της αντισεισμικής ασφάλειας των συγκεκριμένων κατηγοριών κτιρίων με απλές τεχνικές επεμβάσεις μείωσης της τρωτότητας .

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αντισεισμικότητας Κτιρίων μπορεί να συνδυάζεται με τρέχουσες ή μελλοντικές δράσεις και προγράμματα άλλων Υπουργείων που αφορούν την Ενεργειακή και Αισθητική Αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here