Απάντηση Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σίμου Κεδίκογλου, σχετικά με το οδικό δίκτυο Εύβοιας

0
1354

Θα απαντήσω πολύ συγκεκριμένα σε κάθε ερώτημα του συναδέλφου. Θα μου επιτρέψει, όμως, να πω δυο λόγια εισαγωγικά.

Πρώτον, να τονίσω το ενδιαφέρον του αγαπητού συναδέλφου από τις πρώτες μέρες της νέας Κυβέρνησης που το έδειχνε συνέχεια κι αυτός και οι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι Δήμαρχοι, ο πρώην Νομάρχης και νυν Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς για τα έργα και τις υποδομές της Εύβοιας. Γιατί, πράγματι, το έλλειμμα στη Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα στην Εύβοια είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η προετοιμασία που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια ήταν ελάχιστη σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Τα χρήματα και οι πόροι που είχαν διασφαλισθεί, είτε λόγω των κανονισμών του ΕΣΠΑ που δεν επέτρεπαν είτε λόγω των κυβερνητικών πολιτικών, δεν ήταν επαρκή για να δώσουν προετοιμασία και φυσικά χρηματοδότηση των ώριμων έργων.

Γι’ αυτό θέλω να πω, λόγω του στατιστικού παράδοξου το οποίο φέρνει μία περιφέρεια, όπως είναι η Στερεά Ελλάδα, να είναι εκτός Στόχου 1 –παρότι έχει μεγάλες ανάγκες από υποδομές για να στηρίξει την ισόρροπη περιφερειακή της ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι βιομηχανίες της Αθήνας βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα και κυρίως στη Βοιωτία και παρουσιάζουν ένα εισόδημα πάνω από την πραγματικότητα, το οποίο δεν είναι της Στερεάς Ελλάδας. Τη μόλυνση αφήνει στη Στερεά Ελλάδα και άλλα παρελκόμενα. Έτσι, με βάση τους νέους κανονισμούς του ΕΣΠΑ –τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος, γιατί αυτά διαμορφώθηκαν και οριοθετήθηκαν το 2007- δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση.

Γι’ αυτό έχουμε πει από την αρχή ως Κυβέρνηση και εγώ ως αρμόδιος Υφυπουργός για τα δημόσια έργα, ότι η Στερεά Ελλάδα, όπως και άλλες περιφέρειες, που είναι σε αντίστοιχη ή ανάλογη θα έλεγα κατηγορία, χρειάζονται μια πρόσθετη ενίσχυση. Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα δοθούν πρόσθετα τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας μέσα από εθνικού πόρους, αλλά και μέσα από υπερδεσμεύσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις υποδομές. Είναι το ελάχιστο, θα έλεγα, για να έχουμε ανάπτυξη εργοταξίων στη Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα στην Εύβοια.

Ειδικότερα για την παράκαμψη Βασιλικού θα πω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που μας οδηγεί στη σκέψη, στην απόφαση και στη στάση ότι οι κυβερνήσεις, αλλά και οι τοπικοί παράγοντες δεν πρέπει να τάζουν και να υπόσχονται πράγματα, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, που δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Η παράκαμψη Βασιλικού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Εγώ δεν αρνούμαι ότι υπήρξε η βούληση και στην προηγούμενη κυβέρνηση να την κατασκευάσει. Είναι ένα ζωτικής σημασίας έργο, ύψους περίπου 35 εκατομμύριων ευρώ. Το καλοκαίρι του 2009, λίγο πριν από τις εκλογές, ανακοίνωσε ότι το εντάσσει στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο είχε τελειώσει τον προηγούμενο χρόνο. Λόγω των πυρκαγιών όμως στην Πελοπόννησο, είχε πάρει παράταση ένα χρόνο, μέχρι το τέλος του 2009. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, η ένταξη ήταν ουσιαστικά εικονική. Δεν μπορούσε να μπει «γέφυρα» στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, λόγω του νέου κανονισμού του ΕΣΠΑ και έμεινε χωρίς χρηματοδότηση.

Εμείς διασφαλίσαμε, παρ’ όλη τη δημοσιονομική στενότητα, να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους. Όμως υπήρξε ένα πρόβλημα. Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, ο πρώτος ανάδοχος αποχώρησε, διότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο τα προβλήματα που υπήρχαν λόγω των κανονισμών και λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Επίσης, υπήρξε πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις. Αυτό δεν είναι τεχνητό πρόβλημα. Είναι κοντά στον αστικό ιστό και υπήρξε πρόβλημα γιατί είχαν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις. Αυτά έγιναν το Μάιο του 2011 με δικές μας αποφάσεις. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δική μας πρόταση έχει δεσμεύσει αυτούς τους πόρους και θα ξεκινήσει πλέον η κατασκευή του.

Το λέω αυτό για όλους μας -δεν το λέω για την προηγούμενη κυβέρνηση- ότι δημιουργούμε προσδοκίες στους πολίτες και στην κοινωνία, οι οποίοι έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Εμείς, όμως, πρέπει να σχεδιάζουμε ορθολογικά και σωστά με τις προτεραιότητες που πρέπει και να λέμε την πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι μία αρχή που θα διέπει κάθε μας πρωτοβουλία και κάθε επιλογή μας.

Για τα υπόλοιπα έργα θα απαντήσω στη δευτερολογία μου, γιατί ήδη έχει εκπνεύσει ο χρόνος.

Για το βόρειο οδικό δίκτυο, εκεί δεν υπήρξε μελετητική ωριμότητα και βεβαίως δεν ήταν ενταγμένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα, παρ’ ότι υπήρχε μία φήμη από την προηγούμενη Κυβέρνηση ότι είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν ήταν και έτσι δεν μπορούσε, πάλι λόγω του κανονισμού, να χρηματοδοτηθεί από το υπηρεσιακό πρόγραμμα προσπελασιμότητας του Υπουργείου. Και να είχαμε τη θέληση και να είχαμε τους πόρους, δεν μπορούσαμε λόγω του κανονισμού. Μπορούσε να γίνει μόνο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και από το ΕΤΠΑ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όμως, ακριβώς λόγω του στατιστικού παράδοξου, επειδή είναι εκτός του στόχου 1 λόγω του κανονισμού του ΕΣΠΑ, οι πόροι είναι περιορισμένοι. Συνεπώς, ούτε μελετητική ωριμότητα υπήρχε.

Εμείς τώρα είμαστε στη φάση της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναμόρφωση των διευρωπαϊκών δικτύων. Για το βόρειο οδικό άξονα έχουμε προτείνει και έχουμε την εκτίμηση ότι τελικώς θα γίνει αποδεκτό να ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα, για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, που είναι το βασικό Ταμείο που χρηματοδοτεί τα διευρωπαϊκά δίκτυα και χρηματοδότησε βέβαια τη σύνδεση με τη Χαλκίδα και ένα κομμάτι κοντά στη Χαλκίδα που είναι στο διευρωπαϊκό δίκτυο.

Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε πόρους τα επόμενα χρόνια. Διαφορετικά, όλοι λέμε απλώς λόγια και ευχές που έχουν τη σημασία τους, αλλά το βασικό είναι να υπάρξουν οι πρωτοβουλίες, οι δεσμεύσεις και η αποφασιστική διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως  για τον οδικό άξονα Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδηψός έτσι και για το Χαλκίδα-Κύμη έχουμε προτείνει και έχουμε την πεποίθηση ότι θα γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, να ενταχθεί στο Δ.Δ.  Το ξεκινήσαμε από τις αρχές του χρόνου, από την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών, όπου εκπροσωπούσα την Ελληνική Κυβέρνηση στη Βουδαπέστη που είχε και την Προεδρία.

Για την παράκαμψη Αμαρύνθου έχουμε ακριβώς τα ίδια θέματα με το Βασιλικό. Είναι περίπου 38,5 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε έτοιμοι για το έργο αυτό. Απλώς, επειδή είναι με αμιγώς εθνικούς πόρους, λόγω της δημοσιονομικής στενότητας δεν υπάρχει ακόμα από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η δυνατότητα να ενταχθεί το έργο στον Προϋπολογισμό του 2011. Πιστεύουμε ότι στον Προϋπολογισμό του 2012 θα μπορέσουμε να το εντάξουμε, για να δημοπρατηθεί και αυτό το έργο.

Είμαι πολύ συγκεκριμένος και ειλικρινής. Δεν θέλω να λέω κουβέντες και αύριο να έρθω σε εσάς, πάλι σε μία ερώτηση, ή σε οποιονδήποτε συνάδελφο από την Εύβοια και να μην έχω τις πειστικές απαντήσεις. Πράγματι, έχουμε πολλά προβλήματα σε σχέση με όλα αυτά και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, όταν δεν είμαστε συνεπείς και ως προς τις αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης, γιατί η πολιτεία έχει συνέχεια, αλλά περισσότερο ως προς τις δικές μας αξιολογήσεις και ανακοινώσεις.

Όσον αφορά τα έργα τμήμα-τμήμα, θα ήθελα να σας πω για το κομμάτι Ψαχνά έως Χαλκίδα τα εξής. Έχουμε την ολοκλήρωση των μελετών σύμβασης σε επίπεδο οριστικής μελέτης της παράκαμψης Χαλκίδας σε μήκος 16,5 χιλιομέτρων. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 3/3/2010 με προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Εδώ υπήρχε μία αντίληψη ότι αυτή η σύμβαση είχε ανατεθεί και ότι η μελέτη γινόταν. Βεβαίως, ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί πριν τις εκλογές του 2009, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, περνά ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ανατεθεί και να συμβασιοποιηθεί. Υπογράφηκε στις 3/3/2010 και εξελίσσεται με κανονικούς ρυθμούς, γιατί έχουμε δώσει προτεραιότητα, έχουμε διασφαλίσει τους πόρους, έτσι ώστε να το ωριμάσουμε για να έχει τη χρηματοδότηση από τα διευρωπαϊκά δίκτυα στην επόμενη φάση. Έχει υποβληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναμένεται η έγκρισή της από το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπληρωθούν όποιες πρόσθετες μελέτες ζητηθούν από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να πάμε, όπως είπα, σ’ αυτή τη διαδικασία. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι στο τέλος του 2011. Αυτός είναι ο προγραμματισμός της υπηρεσίας.

Ο αγαπητός συνάδελφος αναφέρθηκε σε ενημερώσεις δημάρχων από υπηρεσίες. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω όταν συναντώνται οι δήμαρχοι…

Δεν αντιλέγω ότι αυτά που είπατε έτσι είναι, αλλά κι εγώ σας μιλώ με βάση τα επίσημα κείμενα και χαρτιά με υπογραφές των διευθυντών των υπηρεσιών. Άρα ή σε μας δεν λένε την αλήθεια ή στους δημάρχους που τους επισκέπτονται.

 Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε. Απλώς θέλω να σας πω, ότι κι εγώ δεν σας απαντώ από το μυαλό μου αλλά με βάση τα κείμενα και τις υπογραφές των προϊσταμένων των υπηρεσιών. Τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν έχουν αλλάξει, είναι οι ίδιοι που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σοβαροί, αξιοπρεπείς άνθρωποι, που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

Είπατε ότι ήμουν ασαφής. Δεν είμαι ασαφής, είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Υπάρχει το έλλειμμα των υποδομών και η πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την Εύβοια, την οποία πρώτος εγώ την αναγνώρισα και πριν ακόμα γίνουμε Κυβέρνηση και συνεχίζω να το λέω και το τονίζω, όπως και γενικότερα για τη Στερεά Ελλάδα, γιατί και άλλοι νομοί έχουν προβλήματα στη Στερεά Ελλάδα -πρέπει να το τονίζω αυτό- και η Ευρυτανία και η Φωκίδα και οι δύο που έχουν τον οδικό άξονα από τον οποίο παλιά είχαν προνόμια αλλά και τώρα ταλαιπωρούνται, όπως ξέρετε πολύ καλά, και με τα ακριβά διόδια. Είμαι όμως πάρα πολύ συγκεκριμένος, όπως σας είπα για την παράκαμψη Βασιλικού. Σας είπα την περιπέτεια αυτού του έργου πολύ συγκεκριμένα. Εγώ δεν καταλόγισα ευθύνες. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό. Το θέμα είναι να κάνουμε το έργο. Σας είπα τις ακριβείς ενέργειες και πού βρισκόμαστε τώρα. Αν είχαν γίνει οι απαλλοτριώσεις, αν είχαν διασφαλιστεί οι πόροι από την προηγούμενη Κυβέρνηση, να είστε βέβαιοι ότι το έργο θα προχωρούσε. Δεν είχαν συμβεί αυτά. Τα αφήνουμε πίσω. Παλεύουμε, προσπαθούμε και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όπως και για την παράκαμψη του Αμαρύνθου.

Τώρα, όσον αφορά για το Σέτα-Μανίκια, λυπάμαι πάρα πολύ, μήπως κάπου παράπεσε, διότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ερώτηση να μην απαντήσω. Θα ήθελα μάλιστα να σας πω ότι όταν ήμουν αντιπολίτευση μία στις δέκα μου απαντούσε το αντίστοιχο Υπουργείο. Τώρα τις απαντούμε όλες τις ερωτήσεις και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που λέτε. Θα το αναζητήσω.

Άλλωστε, όμως, από την Εύβοια τόσο εσείς όσο και όλοι οι συνάδελφοι κάθε δεκαπέντε μέρες έχουν και μια ερώτηση, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ οξυμένα και έχουμε την ευκαιρία να απαντούμε, όπως και σε συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη ή με τον πρώην Νομάρχη και τώρα Αντιπεριφερειάρχη, που συνεχώς υπάρχουν θέματα, γιατί όπως είπα όλοι μαζί παλεύετε και είμαστε μαζί σας για να καλύψουμε αυτά τα ελλείμματα.

Τώρα όσον αφορά τις μελέτες πάλι ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Στις 3-3-2010 υπεγράφη η σύμβαση για την παράκαμψη Χαλκίδας ως τα Ψαχνά. Προκηρύχτηκε το καλοκαίρι του 2009, αλλά γνωρίζετε ότι άλλο είναι η προκήρυξη μιας μελέτης και άλλο η υπογραφή της σύμβασης. Συνεπώς, μια τέτοια μελέτη θέλει δύο-δυόμισι χρόνια ολοκλήρωσης, δεν ολοκληρώνεται από μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι απλό πράγμα. Διασφαλίσαμε τους πόρους. Και όπως είπα, στο τέλος του 2011 ολοκληρώνεται η μελέτη. Βεβαίως, από κει και πέρα έχουμε τις εγκρίσεις από την αρμόδια υπηρεσία του περιβάλλοντος. Δεν σημαίνει πως την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράτηση. Αυτά, όμως, τα τρέχουμε μαζί και τα κυνηγάμε μαζί.

Αυτό σημαίνει ότι κάπου τους καθυστέρησαν, γιατί είναι και άλλα Υπουργεία, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την αρμόδια υπηρεσία που θα εγκρίνει. Και επειδή είναι σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους….

Εκτιμούν ότι θα υπάρξουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτάσεις για πρόσθετες περιβαλλοντικές μελέτες και γι’ αυτό ακριβώς δίνουν το τέλος του 2012 σαν ημερομηνία.

Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο κλάδο της Γέφυρας Χαλκίδας και μελέτη παράκαμψης Ψαχνών η σχετική σύμβαση υπεγράφη 24 Νοεμβρίου 2010 προϋπολογισμού 1,4 εκατομμύρια ευρώ και προχωρά. Συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης, λέει η υπηρεσία -το τονίζω, καταγράψτε το και θα το παρακολουθούμε μαζί- είναι η  24-3-2012.

Βελτίωση της οδού Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδηψός το πρώτο τμήμα: εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης συμβατικού αντικειμένου 6/2012 για το κομμάτι αυτό.

Κλείνω, όσον αφορά στο Σέτα. Πράγματι, η ΔΕΗ είναι στο δικό της προγραμματισμό και ελπίζω να το προχωρήσει. Χαίρομαι, γιατί πλέον δεν ξαναγίνεται ερώτηση για το νοσοκομείο. Επιτέλους, αυτό αποπαγιδεύτηκε και προχωρά. Ήταν μόνιμη ερώτηση όλων των συναδέλφων.

Και φυσικά για τις Ροβιές-Ήλια-Αιδηψού, θέλω να σας πω ότι επίσης έχει ανατεθεί η μελέτη και για το θέμα αυτό. Είναι ένα έργο ακριβό, 36.000.000 ευρώ, είναι, όμως, στις προτεραιότητές μας.

Όσον αφορά στο Χαλκίδα-Κύμη, στις 31-8-2010 υπεγράφη κι εκεί η μελέτη.

Βλέπετε όλα έγιναν από το 2010 και μετά. Ξεκίνησαν οι προκηρύξεις πιο μπροστά, αλλά αυτός είναι ο χρόνος. Είναι στην προτεραιότητά μας.

Όπως επίσης η συντήρηση του δικτύου. Προσπαθούμε. Δώσαμε 200.000 – και λίγα είναι- για τις ανάγκες, αλλά αυτά μπορούσαμε να δώσουμε.

Η αρμοδιότητα ανήκει στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια.

Ευχαριστώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here