Θεσσαλονίκη & Υποδομές – Δημόσιοι χώροι

0
1293

Θέλουμε τη Θεσσαλονίκη μια πόλη λειτουργική, φιλόξενη, φιλική στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, παραγωγική και εξωστρεφή, κέντρο Διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών. Μια πόλη που θα αναδεικνύει την μοναδικότητα της και θα αξιοποιεί τα γεωγραφικά και ιστορικά της πλεονεκτήματα..

Δυστυχώς, η Θεσσαλονίκη όμως έχει και αρκετά προβλήματα: κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και υποδομών. Ο άναρχος σχεδιασμός, οι αποσπασματικές μελέτες, ο διοικητικός πολυκερματισμός, η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, η αδυναμία ενιαίας διαβούλευσης και η βασική έλλειψη ενός επιτελικού οργάνου στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και συντονισμού των αναγκαίων δράσεων, οδηγούν την πόλη σε διαρκώς αυξανόμενη όξυνση όλων των βασικών της προβλημάτων και συρρίκνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση, συνολικά, της ποιότητας ζωής.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο συνολικό Σχέδιο Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης. Μόνο με ολοκληρωμένο και ενιαίο σχεδιασμό, με παρεμβάσεις που θα συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, με τολμηρές οικονομικές δράσεις και με ριζικές χωροταξικές αλλαγές θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε  μια πόλη ελκυστική και ανθρώπινη.

Διαμορφώνουμε ένα τέτοιο συνολικό master plan δράσεων και έργων. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες του χθες, τις δυνατότητες του σήμερα και τα οράματα όλων μας μπορούμε να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, πόλο συνοχής και ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού χώρου και μητροπολιτικό κέντρο με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Συνοπτικά, το master plan για τη Θεσσαλονίκη συνίσταται σε δράσεις τριών αξόνων, που σχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Ο πρώτος άξονας αφορά το νέο χωροταξικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό επανασχεδιασμό του μητροπολιτικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη συγκρότηση κατάλληλων φορέων στο πλαίσιο της μητροπολιτικής διοίκησης του συγκροτήματος. Οι φορείς αυτοί θα διαχειριστούν το σχεδιασμό και την εξειδίκευση του master plan καθώς και τον συντονισμό και τη διαχείριση της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη θέσπιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών διαδικασιών και εργαλείων, δημόσιων και ιδιωτικών, για την αποτελεσματική και προς όφελος των πολιτών, υλοποίηση του σχεδιασμού.

Ο νέος αυτός σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα έργων που αφορά:

  • Στη βελτίωση ή επέκταση υφιστάμενων αναπτυξιακών υποδομών και την κατασκευή νέων βασικών και αναγκαίων
  • Στην ανάπλαση ιστορικών συνόλων και υποβαθμισμένων περιοχών
  • Στη δημιουργία μεγάλων εκτάσεων πρασίνου με πάρκα και χώρους αναψυχής
  • Στην ανάκτηση του δημόσιου χώρου και στη διάθεση του στους πολίτες.

Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή, έχει τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί σε οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο και μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την αλλαγή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here