Καθυστέρηση υλοποίησης οδικών αξόνων παραχώρησης

0
963

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ Αθήνα, 08 Ιουλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιά

Θέμα: Καθυστέρηση υλοποίησης οδικών αξόνων παραχώρησης.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η υλοποίηση των μεγάλων οδικών αξόνων με το σύστημα της παραχώρησης παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις με κύρια ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ, παρ’ ότι έχουν καταβληθεί σημαντικές προκαταβολές από την πολιτεία προς τους παραχωρησιούχους, οι οποίοι επίσης εισπράττουν από πέρυσι πολλά και ακριβά διόδια.
Αυτή η μεγάλη αργοπορία στην ενεργοποίηση των νέων εργοταξίων, που θα χρηματοδοτηθούν και με ιδιωτικούς πόρους των παραχωρησιούχων, συνεπάγεται ανεργία και έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, με δραματικές επιπτώσεις στον τεχνικό κλάδο και στην εθνική οικονομία γενικότερα. Τα κύρια προβλήματα που δημιουργήθηκαν με ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ (λανθασμένοι συμβατικοί όροι, αργοπορία αναδιάρθρωσης αρμοδίων υπηρεσιών, ανεπαρκής στελέχωση αρμοδίων υπηρεσιών κλπ) και πρέπει να επιλυθούν το ταχύτερο ώστε να επιτευχθεί ομαλή πρόοδος των έργων είναι:
• Καθυστέρηση στη μετατόπιση των δικτύων των διαφόρων οργανισμών κοινής ωφέλειας: σύμφωνα με πρωτοφανή και άδικο όρο των συμβάσεων παραχώρησης, τη δαπάνη μετακίνησης των δικτύων πρέπει να καταβάλουν οι αρμόδιοι φορείς που πλήττονται, οι οποίοι το αρνούνται.
• Καθυστέρηση απαλλοτριώσεων: π.χ. στην Ιόνια Οδό υπάρχει ήδη καθυστέρηση έξι μηνών που θα ξεπεράσει κατά πολύ το έτος.
• Καθυστέρηση αρχαιολογικών ερευνών.
• Καθυστέρηση στη χορήγηση των προβλεπομένων περιβαλλοντικών αδειών λατομείων, δανειοθαλάμων, συνοδών έργων κλπ.
• Αναγκαιότητα τροποποίησης τεχνικών λύσεων: π.χ. στην Ολυμπία Οδό έχουν προκύψει σημαντικές δυσχέρειες κατά την κατασκευή του νέου Αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα (καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, ατυχήματα), αλλά και έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της λίμνης Καϊάφα.
• Πρόσθετη χρηματοδότηση από τον ΚτΕ των νέων τεχνικών λύσεων.
Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να αναλυθούν οι αιτίες της σημαντικής καθυστέρησης των έργων, ζητείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ η κατάθεση των ακόλουθων σχετικών στοιχείων και εγγράφων για κάθε έργο παραχώρησης ξεχωριστά:
1. Πίνακας καταγραφής όλων των δικτύων ΟΚΩ που πρέπει να μετακινηθούν. Να περιλαμβάνει στοιχεία φορέα, ακριβή χιλιομετρική θέση και περιγραφή για όλες τις θέσεις, καθώς και ημερομηνία αίτησης μετακίνησης, προϋπολογισμό δαπάνης μετακίνησης, ημερομηνία έγκρισης μετακίνησης, ημερομηνία μετακίνησης (ή πρόβλεψη) για όσες θέσεις διατίθενται στοιχεία.

2. Πίνακας και διάγραμμα (σε κατάλληλη κλίμακα) καταγραφής όλων των απαλλοτριώσεων και πίνακας και διάγραμμα καταγραφής όλων των επιτάξεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Να περιλαμβάνουν ακριβή χιλιομετρική θέση (αρχή, τέλος), επιφάνεια και υπολογισμό του ποσοστού υλοποίησης σε σχέση με το σύνολο των απαιτήσεων.

3. Πίνακας και διάγραμμα (σε κατάλληλη κλίμακα) καταγραφής όλων των αρχαιολογικών τομών, ερευνών και ανασκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί και προγραμματιστεί ή προβλεφθεί. Να περιλαμβάνουν ακριβή χιλιομετρική θέση (αρχή, τέλος), επιφάνεια και υπολογισμό του ποσοστού υλοποίησης σε σχέση με το σύνολο των απαιτήσεων.

4. Πίνακας καταγραφής όλων των περιβαλλοντικών αδειών που πρέπει να χορηγηθούν. Να περιλαμβάνει στοιχεία φορέα έκδοσης (ΕΥΠΕ, Περιφέρεια, Νομαρχία κλπ), ακριβή χιλιομετρική θέση και περιγραφή για όλες τις θέσεις, καθώς και ημερομηνία αίτησης, ημερομηνία έγκρισης (ή πρόβλεψη) για όσες θέσεις διατίθενται στοιχεία.

5. Πίνακας καταγραφής όλων των τροποποιήσεων που προκαλούν πρόσθετη δαπάνη στο Δημόσιο. Να περιλαμβάνει ακριβή χιλιομετρική θέση (αρχή, τέλος) και περιγραφή για όλες τις θέσεις, καθώς και ημερομηνία αίτησης, ημερομηνία έγκρισης (ή πρόβλεψη) και προϋπολογισμό για όσες θέσεις διατίθενται στοιχεία.

6. Πίνακας καταγραφής όλων των πρόσθετων χρηματοδοτήσεων εκ μέρους του Δημοσίου. Να περιλαμβάνει ανάλυση της αιτίας, ποσόν δαπάνης, ακριβή χιλιομετρική θέση (αρχή, τέλος) του σχετικού τμήματος, ημερομηνία αίτησης, ημερομηνία έγκρισης (ή πρόβλεψη), τρόπο καταβολής και κωδικό προϋπολογισμού.

7. Ποιο το ύψος των προκαταβολών, που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα και ποιο το ύψος των διοδίων που έχουν εισπράξει οι παραχωρησιούχοι;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Μαγκριώτης

Σπύρος Κουβέλης

Γιάννης Μανιάτης

Κώστας Σπηλιόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here