Λειτουργία της Εγνατίας Οδού.

0
831

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της Εγνατίας Οδού.

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με την συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, παρακαλούμε να μας καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία:
1. Ποια κονδύλια κατατέθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου από το 2004 έως σήμερα (ποσόν, ημερομηνία κατάθεσης, προέλευση).
2. Δεδομένου ότι τμήματα του αυτοκινητοδρόμου κυκλοφορούνται πλέον της επταετίας, πότε προβλέπεται να αρχίσει βαριά συντήρηση;

Σχετικά με τα Διόδια, πότε προβλέπεται η εγκατάσταση Σταθμών Διοδίων σε ποια σημεία και ποιο το ύψος τους;

Σχετικά με τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, γιατί καθυστέρησε
δραματικά η δημοπράτηση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ);

Σχετικά με την Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης,
1. Ποιά τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής
2. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου
3. Η διοίκηση της Εγνατία Οδός Α.Ε., μας ενημέρωσε, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της πρόκειται να υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται από το ΠΕΧΩΔΕ και σε ποιο πρόγραμμα έχουν διασφαλιστεί οι πόροι;
4. Ποιο είναι το σχεδιαζόμενο έργο; Θα συνδέεται με την εσωτερική περιφερειακή και σε ποια σημεία; Θα καταλήγει στο Αεροδρόμιο Μακεδονίας και ποια λύση θα επιλεγεί για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους οικισμούς της περιοχής;
5. Θα έχει διέξοδο και συνέχεια προς Πολύγυρο;
6. Θα συνδέεται με τον κόμβο Σχολαρίου και τον άξονα προς Ν. Μουδανιά;

7. Θα έχει συνέχεια προς τη Μηχανιώνα για να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα του Άξονα Θεσσαλονίκη – Περαίας – Μηχανιώνας

Σχετικά με την Εποπτεία έργων παραχώρησης από την Εγνατία Οδός Α.Ε. , πως και από πού θα χρηματοδοτηθεί η Εγνατία Οδός Α.Ε. για τις προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες (Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊσταμένη Αρχή) και με ποια ποσά για κάθε έργο παραχώρησης που αναλαμβάνει;

Σχετικά με τις Λειτουργικές δαπάνες της Εγνατία Οδός Α.Ε., ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη των λειτουργικών δαπανών της Εγνατία Οδός Α.Ε. από το 2003 έως σήμερα; Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία σε ετήσια βάση ανά κατηγορία δαπάνης.

Σχετικά με το προσωπικό της Εγνατία Οδός Α.Ε. παρακαλούμε να μας καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία:
1. Την ετήσια εξέλιξη του αριθμού προσωπικού της Εγνατία Οδός Α.Ε. (αριθμός και είδος συμβάσεων εργαζομένων) από το 2004 έως σήμερα
2. Το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα της εταιρίας
3. Την εγκεκριμένη οροφή προσωπικού από συναρμόδια Υπουργεία κάθε έτος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here