Οι Προοδευτικοί Πολίτες στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

0
1639

OI  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ για την ανάπτυξη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  στην  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  ΖΩΝΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

«Nα ζητηθεί άμεσα, η μεταφορά της αρμοδιότητας και της εποπτείας της Α.Ζ.Κ, από την κυβέρνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι:

Γιάννης Μαγκριώτης, Κώστας Χρυσάφης Δήμητρα Ζησέκα, Γιάννης Λεμπετλής, Βασίλης Εμμανουηλίδης, Eυάγγελος Γενίτσαρης, Κυριάκος Μερελή

Ιδιαίτερα ουσιαστική, ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τον πρόεδρο της Α.Ζ.Κ. Παντελή Αγγελίδη, όπως  και η συζήτηση .

 

Τονίσαμε, παρότι πέρασαν περισσότερα από 20 χρόνια από τότε που η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πρότεινε την δημιουργία της  ζώνης καινοτομίας, για να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα, λίγα πράγματα έγιναν.

 

Οι προσπάθειες των φορέων της πόλης και των διοικήσεων της Α.Ζ.Κ., δεν είχαν  ουσιαστικά αποτελέσματα για πολλούς λόγους, κυρίως όμως σκόνταφταν, στην :

 

-Έλλειψη διάθεσης της κεντρικής διοίκησης, να στηρίξει ουσιαστικά, με κίνητρα και χρηματοδότηση.

 

-Αδυναμία συνεργασίας των φορέων της Θεσσαλονίκης, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

 

-Αδιαφορία και αδυναμία των επιχειρήσεων της περιοχής να επενδύσουν στην ερευνά και στην καινοτομία.

 

Δυστυχώς,  ακόμη και σήμερα είναι παρούσες, οι ίδιες αβελτηρίες .

 

Προτείναμε να :

 

-ψηφιστεί άμεσα η διάταξη στον αναπτυξιακό νομό, για την κινητροδοτηση της δραστηριοποίησης επιστημόνων και επιχειρήσεων , στην Α.Ζ.Κ.

 

-χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη των αναγκαίων οριζοντίων υποδομών, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, στον χώρο των 60 στρεμμάτων, που έχει παραχωρηθεί, στην Α.Ζ.Κ.

 

-δώσουν βάρος και να αναπτύξουν ουσιαστικότερη συνεργασία οι φορείς της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  θα έπρεπε να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νομό, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υποστήριξης της ανάπτυξης στην περιφέρεια.

 

Δυστυχώς όμως, περιορίζεται, στην τυπική συμμέτοχη στο διοικητικό συμβούλιο της Α.Ζ.Κ., όπως ορίζει ο νόμος.

 

Γιαυτό πρέπει να:

 

-ζητηθεί άμεσα, η μεταφορά της αρμοδιότητας και της εποπτείας της Α.Ζ.Κ, από την κυβέρνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

-επανασχεδιασθούν οι κατανομές των πόρων του ΠΕΠ(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) του 4ου ΕΣΠΑ, με έμφαση την χρηματοδότηση της ερευνάς και της καινοτομίας.

 

Η κίνηση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, θα αναλάβει πρωτοβουλίες, για την προώθηση των στόχων, με έμφαση την περίοδο διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις αρχές του Σεπτέμβρη.