Ομιλία Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, σε εκδήλωση της ΠΑΣΚ διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

0
990

Σημεία από την Ομιλία του κ. Μαγκριώτη με θέμα «Αναπτυξιακές υποδομές στην Κεντρική Μακεδονία και η συμβολή τους στην ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης” στην ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε η ΠΑΣΚ διπλωματούχων μηχανικών του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

«Στον τομέα των Δημοσιών Έργων η απελθούσα κυβέρνηση έκανε λανθασμένες επιλογές.
Δέσμευσε μεγάλο μέρος του ΕΣΠΑ στους Αυτοκινητοδρόμους που κατασκευάζονται με το καθεστώς των «Συμβάσεων Παραχώρησης». Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν είχαν φυσικό αντικείμενο και τον κατασκευαστικό κλάδο στο σύνολό του σε βαθιά κρίση.
Ακόμη χειρότερα, στο σύνολό τους σχεδόν οι κατασκευαστικές εταιρίες, ανεξαρτήτου μεγέθους, έχουν να παίρνουν χρήματα από το Δημόσιο για έργα που κατασκεύασαν κατά την τελευταία περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Επιλογή μας είναι να ελέγξουμε το δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να βελτιώσουμε το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού χρέους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των πολιτών και ιδιαίτερα του κόσμου της παραγωγής.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αναπτυξιακές Υποδομές συνιστούν βασικό μοχλό για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Για να το πετύχουμε αυτό κινούμαστε προς την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, την προκήρυξη νέων μελετών, την ένταξη ώριμων μελετών στα χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και την πραγματοποίηση μιας σειράς σημαντικών θεσμικών αλλαγών που θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο.
Σκοπεύουμε να αλλάξουμε το Θεσμικού Πλαισίου, θέτοντας νέα κριτήρια για την ανάθεση των μελετών και των έργων.
· Για να ενισχυθεί το αίσθημα Δικαίου αλλά και η διαφάνεια και αποτελεσματικότητά του.
· Για να κατασκευάζονται ποιοτικά έργα.
· Για να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος της διαδικασίας της ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών καθώς και της κατασκευής των έργων.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναφέρω ότι σχεδιάζουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής η οποία θα ελέγχει την ωριμότητα ώστε να ακολουθεί δημοπράτηση.

Επίσης αναφέρω την εδραίωση διαδικασίας πρόδρομων εργασιών που αφορούν θέματα αρχαιολογίας και απαλλοτριώσεων, ώστε να εξαλείψουμε τυχόν προβλήματα που συνήθως επιβάρυναν τον ανάδοχο και προκαλούσαν καθυστερήσεις.

Είμαστε σε ανοιχτή διαβούλευση και το Καλοκαίρι θα νομοθετήσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα θα δώσουμε βάρος στα μεσαία και μικρά έργα κυρίως στις περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν πολύ περισσότερες κατασκευαστικές εταιρίες στην παραγωγή δημόσιων έργων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από την μερική αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους και δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Με τα 2 δισ. ευρώ θα κατασκευαστούν μικρά και μεσαία οδικά έργα στην Περιφέρεια. Μόνο έτσι η Περιφέρεια θα μπορέσει να συμμετάσχει στην νέα αναπτυξιακή προσπάθεια. Διαφορετικά οι μεγάλοι Αυτοκινητόδρομοι όταν ολοκληρωθούν, μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στις περιοχές απ’ όπου διέρχονται, θα ερημώσουν όμως κυριολεκτικά οι περιοχές που είναι μακριά από τους Αυτοκινητόδρομους, αν αυτές δεν συνδεθούν με αυτούς.

Με τα 500 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, κυρίως στους περιφερειακούς και νομαρχιακούς οδικούς άξονες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν κατασκευαστεί τις προηγούμενες δεκαετίες με ελλιπείς προδιαγραφές οδικής ασφάλειας, έχουν καταπονηθεί πολύ και έχουν γίνει λίγες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Γι αυτό και το 80% των ατυχημάτων γίνονται σε αυτούς τους δρόμους.

Τέλος, τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας, προστασίας των ακτών και αντισεισμικής θωράκισης.

Όσον αφορά στις αναπτυξιακές υποδομές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Βορειοελλαδικού χώρου ήταν και παραμένει για το ΠΑΣΟΚ σταθερή επιλογή.

Ο διεθνής στρατηγικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να ενισχυθεί.

Πρέπει να γίνει κόμβος διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών, χρηματοοικονομικό, παραγωγικό, εκθεσιακό και εμπορικό κέντρο, όχι μόνο των Βαλκανίων, αλλά και της Ευρώπης.

Να γίνει κέντρο καινοτομίας και γνώσης.

Να συνδέει τις παραγωγικές και πνευματικές δυνάμεις της περιοχής με κινητήρα την βιώσιμη, ισόρροπη και εξωστρεφή ανάπτυξη.

Το ΜΕΤΡΟ και η Εγνατία Οδός, η Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης και η σύνδεση των πρωτευουσών της Κ. Μακεδονίας με τη Θεσσαλονίκη με οδικούς άξονες και προαστιακό σιδηρόδρομο είναι τα θεμελιώδη έργα υποδομών τα οποία θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας επιλογής.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ενιαίος οικονομικός, οικιστικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός σχεδιασμός της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Κ. Μακεδονίας.

Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, όπως και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής πρέπει να λάβει υπόψη τη θέση και τη δυναμική της Θεσσαλονίκης.

O σχεδιασμός πρέπει να είναι εξωστρεφής και να λαμβάνει υπόψη τις θετικές και αρνητικές επιρροές από την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρέπει να στοχεύει στην ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και στην ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της οικονομίας και στη διεθνοποίηση της περιοχής.

Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις των σημαντικών οικοσυστημάτων, η προστασία των οποίων απαιτεί όχι μόνο ενδοπεριφερειακές, αλλά και διασυνοριακές συνεργασίες.

Πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του.

Σε αυτό το σχέδιο δυναμικής και ισόρροπης ανάπτυξης της περιφέρειας εντάσσεται η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας και των σημαντικών αστικών κέντρων μ’ ένα δίκτυο οδικών αξόνων με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου, όπως επίσης και μ’ ένα δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου.

Το δίκτυο αυτό, κάνοντας τις μετακινήσεις εργαζομένων και τις μεταφορές των εμπορευμάτων ασφαλείς, γρήγορες και με χαμηλό κόστος:

· Θα αναζωογονήσει τις παραγωγικές και βιομηχανικές ζώνες της Κεντρικής Μακεδονίας.
· Θα συμβάλλει στην αποφόρτιση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και στην προαστικοποίηση της περιφέρειας.
· Θα συνεισφέρει στην περιφερειακή σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή.
Θα καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία αλλά και όλη τη Ζώνη της Εγνατίας, έναν δυναμικό χώρο ανάπτυξης και εξωστρέφειας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here