Ομιλία Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, σε εκδήλωση της ΠΑΣΚ διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ Λάρισας

0
929

Μιλώντας στην συγκέντρωση μηχανικών που διοργάνωσε η ΠΑΣΠ Θεσσαλίας με θέμα «Η συμβολή των αναπτυξιακών υποδομών στην ανάκαμψη της οικονομίας και ο ρόλος των μηχανικών», ο υφυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε:

«Οι δημόσιες υποδομές ανάπτυξης θα αποτελέσουν μια από τις βασικές πολιτικές για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Μέχρι το τέλος του 2010 εργαζόμαστε για να δημοπρατήσουμε μεσαία και μικρά έργα σε όλη τη χώρα ύψους περίπου 2 δις ευρώ.

Εξαιτίας των επιλογών της απελθούσας κυβέρνησης η ελληνική οικονομία είχε ήδη μπει στον κύκλο της δικής της κρίσης, πριν εμφανιστεί η διεθνής κρίση.

Η απελθούσα κυβέρνηση αντί να αξιοποιήσει τα κεκτημένα του 2004, τα απομείωσε.

Αντί να δώσει λύσεις στα διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα όξυνε και προσέθεσε νέα. Με την μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την φορολογική και εισοδηματική πολιτική αφυδάτωσε την αναπτυξιακή δυναμική της, μείωσε την ενεργό ζήτηση και αποδυνάμωσε την κοινωνική συνοχή.

Ο απόλυτος εκτροχιασμός των δημοσιονομικών της δεδομένων ήταν η χαριστική βολή. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των διεθνών αγορών και των κερδοσκόπων.

Στο τομέα των δημοσιών έργων η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε λανθασμένες επιλογές.

Δέσμευσε μεγάλο μέρος του ΕΣΠΑ στους αυτοκινητοδρόμους που κατασκευάζονται με το καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις γιατί δεν είχαν φυσικό αντικείμενο και τον κατασκευαστικό κλάδο στο σύνολό του σε βαθιά κρίση.

Ακόμη χειρότερα, στο σύνολό τους σχεδόν οι κατασκευαστικές εταιρίες, ανεξαρτήτους μεγέθους, έχουν να παίρνουν χρήματα από το δημόσιο για έργα που κατασκεύασαν κατά την τελευταία περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Επιλογή μας είναι να ελέγξουμε το δημοσιονομικό εκτροχιασμό να βελτιώσουμε το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού χρέους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των πολιτών και ιδιαίτερα του κόσμου της παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναπτυξιακές υποδομές συνιστούν βασικό μοχλό για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Για να το πετύχουμε αυτό κινούμαστε προς την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, την προκήρυξη νέων μελετών, την ένταξη ώριμων μελετών στα χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και την πραγματοποίηση μιας σειράς σημαντικών θεσμικών αλλαγών που θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο.

Σκοπεύουμε να αλλάξουμε το θεσμικού πλαισίου θέτοντας νέα κριτήρια για την ανάθεση των μελετών και των έργων. Για να ενισχυθεί το αίσθημα διακαίου αλλά και η διαφάνεια και αποτελεσματικότητά του. Για να κατασκευάζονται ποιοτικά έργα. Για να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος της διαδικασίας της ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών καθώς και της κατασκευής των έργων.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναφέρω ότι σχεδιάζουμε τη δημιουργία

ανεξάρτητης αρχής η οποία θα ελέγχει την ωριμότητα ώστε να ακολουθεί δημοπράτηση.

Επίσης αναφέρω την εδραίωση διαδικασίας πρόδρομων εργασιών που αφορούν σε θέματα αρχαιολογίας και απαλλοτριώσεων ώστε να εξαλείψουμε τυχόν προβλήματα που συνήθως επιβάρυναν τον ανάδοχο και προκαλούσαν καθυστερήσεις.

Είμαστε σε ανοιχτή διαβούλευση και το καλοκαίρι θα νομοθετήσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα θα δώσουμε βάρος στα μεσαία και μικρά έργα κυρίως στις περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν πολύ περισσότερες κατασκευαστικές εταιρίες στην παραγωγή δημόσιων έργων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από την μερική αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους και δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Με τα 2 δισ. ευρώ θα κατασκευαστούν μικρά και μεσαία οδικά έργα στην Περιφέρεια. Μόνο έτσι η Περιφέρεια θα μπορέσει να συμμετάσχει στην νέα αναπτυξιακή προσπάθεια. Διαφορετικά οι μεγάλοι Αυτοκινητόδρομοι όταν ολοκληρωθούν, μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στις περιοχές απ’ όπου διέρχονται, θα ερημώσουν όμως κυριολεκτικά οι περιοχές που είναι μακριά από τους Αυτοκινητόδρομους, αν αυτές δεν συνδεθούν με αυτούς.

Με τα 500 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, κυρίως στους περιφερειακούς και νομαρχιακούς οδικούς άξονες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν κατασκευαστεί τις προηγούμενες δεκαετίες με ελλιπείς προδιαγραφές οδικής ασφάλειας, έχουν καταπονηθεί πολύ και έχουν γίνει λίγες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Γι αυτό και το 80% των ατυχημάτων γίνονται σε αυτούς τους δρόμους.

Τέλος, τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας, προστασίας των ακτών και αντισεισμικής θωράκισης.

***

Ο ρόλος των Μηχανικών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της πολιτικής μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είναι δεδομένη η διαρκής και ενεργός συμμετοχή των μηχανικών τόσο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στη μελέτη των παραγόμενων έργων και δραστηριοτήτων, κύρια ως εισηγητικό όργανο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όσο και σ’ όλα τα στάδια λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων που επηρεάζουν τον προσανατολισμό της οικονομίας και του σχεδιασμού συνολικά. Η κοινωνική διάσταση του έργου των μηχανικών, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των καθημερινών τεχνικών, διοικητικών κλπ. προβλημάτων, κάνει το ρόλο του μοναδικό μεταξύ των άλλων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις και οι σχεδιασμοί του ΥΠΟΜΕΔΙ θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τους μισθωτούς μηχανικούς, θα ενισχύσουν το ρόλο των μηχανικών στην παραγωγή των δημοσίων έργων και παράλληλα θα δώσουν ανάσα στο κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος διανύει μια κρίσιμη περίοδο.

***

Η ανάπτυξη της περιφέρειας ήταν και παραμένει για το ΠΑΣΟΚ σταθερή επιλογή.

Δυστυχώς, η πολιτική της απελθούσας κυβέρνησης δημιούργησε σοβαρά ελλείμματα στις αναπτυξιακές υποδομές της Θεσσαλίας. Το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης είναι το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για το οποίο δεν υπάρχουν ονοματισμένα έργα, προγράμματα και δράσεις. Η επιλογή αυτή έγινε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. με πρόσχημα την ευελιξία. Σκοπιμότητα της, όμως, ήταν άλλη και φάνηκε από την αρχή. Ήθελε να έχει «λυμένα τα χέρια της», για να τάζει τα πάντα στους πάντες. Όπως όλα δείχνουν 5 τουλάχιστον φορές έπαιξε το ΕΣΠΑ σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε Νομό. Διαφήμιζε, παρ’ ότι αυτό είναι κοινοτική οδηγία, πως το 80 % του ΕΣΠΑ θα πάει την Περιφέρεια. Στην πράξη αυτό ούτε επιβεβαιώθηκε ούτε επρόκειτο να επιβεβαιωθεί αν παρέμενε η ΝΔ στην κυβέρνηση. Περίπου το 60 % του τομεακού προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης.

Οι μέχρι τώρα κινήσεις μας και οι σχεδιασμοί μας έχουν ως επιδίωξη την αναστροφή αυτής της κατάστασης.

Ειδικά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθούμε μια δέσμη απαραίτητων δημοσίων έργων που περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αρδευτικά έργα, λιμενικά έργα και έργα αεροδρομίου. Επίσης σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της περιοχής θα διαδραματίσει η διεξαγωγή των «Μεσογειακών Αγώνων 2013», για την οποία θα υλοποιηθεί μια σειρά αναπτυξιακών έργων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here