Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π) του ΕΣΠΑ

0
1157

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Γ. Παπαθανασίου

Θέμα: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π) του ΕΣΠΑ

Διανύουμε ήδη τον τρίτο χρόνο από την έναρξη του ΕΣΠΑ χωρίς να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων.
Η κρίσιμη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας απαιτεί κινήσεις επιτάχυνσης προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας αφενός και αφετέρου στήριξη των οικονομιών κλίμακας των περιφερειών της χώρας.
Η δραστική μείωση όμως του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το 2004 και μετά, οδήγησε σε επιβράδυνση της απορρόφησης των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ και σε σημαντικές απώλειες κοινοτικών πόρων, οι οποίες θα ήταν ακόμη πιο μεγάλες, εάν η χώρα μας δεν είχε πάρει την παράταση ενός χρόνου λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Καλοκαιριού του 2007, δεν επέτρεψε και την έναρξη του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα.
Το ισχυρά γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους χρόνους καθυστέρησης για την έναρξη υλοποίησης των έργων.
Γι’ αυτό ζητούμε στοιχεία για την πορεία των ΠΕΠ, για κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

1. Το ποσό που έχει εκχωρηθεί και το περιεχόμενο των έργων ανά ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης – ενδιάμεση διαχειριστική αρχή που δραστηριοποιείται στο περιφερειακό πρόγραμμα.
2. Το περιεχόμενο και το ποσό των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί ανά ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης – ενδιάμεση διαχειριστική αρχή.
3. Τους τίτλους των έργων με τον προϋπολογισμό του καθενός που έχουν ενταχθεί ανά ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης – ενδιάμεση διαχειριστική αρχή.
4. Το ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ανά έργο.
5. Το ποσό το οποίο πρέπει να απορροφηθεί έως το τέλος του 2010.

Αθήνα, 18-06-09 Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Μαγκριώτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here