Πορεία έργου «Επέκταση του διαδρόμου 10/28 του Αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης» και κατασκευή νέου αεροσταθμού.

0
809

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Πορεία έργου «Επέκταση του διαδρόμου 10/28 του Αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης» και κατασκευή νέου αεροσταθμού.

Κύριε Υπουργέ,

Για το έργο της επέκτασης του διαδρόμου 10/28 του Αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε για την κατάθεση των παρακάτω στοιχείων και πληροφοριών:
1. Το Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου με επαρκή ανάλυση δραστηριοτήτων.
2. Τις τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασιών με τις ποινικές ρήτρες που τις συνοδεύουν σε περίπτωση μη τήρησης αυτών από τον Ανάδοχο Κατασκευής, και παρατάσεις που δόθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή συνοδευόμενες από τις σχετικές αιτιολογήσεις.
3. Σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου, τις διασφαλισμένες πιστώσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2008 και το Γ’ ΚΠΣ.
4. Σχετικά με τις απορροφήσεις, τη μέχρι σήμερα απορρόφηση (τελευταία πιστοποίηση) και τη σύγκριση με τον σχετικό πίνακα των ετήσιων προβλεπομένων απορροφήσεων.
5. Σχετικά με τις μελέτες, το σύνολο των απαιτουμένων μελετών κατά κατηγορία και στάδιο και προσδιορισμός των ημερομηνιών συμβατικών και πραγματικών παραδόσεων αυτών.
6. Με βάση την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου, την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

7. Τέλος, το Σεπτέμβρη του 2004 είχατε δηλώσει ότι ο νέος αεροσταθμός, έργο περίπου 750 εκ €, δεν είναι αναγκαίος για τα επόμενα χρόνια, γι’ αυτό θα ενταχθεί στο Δ΄ ΚΠΣ. Ποιες ενέργειες έχετε κάνει για την διασφάλιση της απαιτούμενης πιστώσεις και ποιες ενέργειες για την δημοπράτηση του έργου.

Αθήνα, 29-05-08 Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Μαγκριώτης

Βενιζέλος Ευάγγελος

Καϊλή Εύα

Καστανίδης Χάρης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here