Πορεία έργου Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης.

0
767

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Πορεία έργου Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης.

Κύριε Υπουργέ,

Για το έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης παρακαλούμε για την κατάθεση των παρακάτω στοιχείων και πληροφοριών:
1. Την τελική ημερομηνία έναρξης Παραχώρησης του Έργου.
2. Χρονοδιάγραμμα Μελετών- Κατασκευών, εγκεκριμένο από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
3. Κύριε Υπουργέ, σε δημόσιες παρουσιάσεις του Έργου στη Θεσσαλονίκη αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης της σύμβασης στη Βουλή, ανακοινώσατε συγκεκριμένες τεχνικές βελτιώσεις. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, εάν και ποιες από αυτές έχουν ενταχθεί στο τεχνικό αντικείμενο του Έργου. Εάν αυτό έχει γίνει, ποιες είναι οι νέες συμφωνίες μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου (άρθρο 37.3) και εάν υπάρχει επιπλέον τίμημα;
4. Ποιος είναι ο χώρος που έχει δοθεί στο Παραχωρησιούχο για τη κατασκευή των προκατασκευασμένων κιβωτίων του υποθαλασσίου τμήματος, Πότε προεβλέπετο, σύμφωνα με τη σύμβαση, η χορήγησή του;
5. Υπάρχουν διάχυτες πληροφορίες στον Τύπο, ιδιαίτερα μετά και την τελευταία απόφαση του ΚΑΣ, ότι επίκειται αλλαγή της κατασκευαστικής λύσης, δηλαδή από προκατασκευασμένα κιβώτια υποθαλάσσιας σήραγγας, σε διάτρηση με ΤΒΜ. Το γνωρίζει αυτό το ΥΠΕΧΩΔΕ και ποια θέση έχει λάβει επί αυτού;

Αθήνα, 23-05-08
Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Μαγκριώτης

Αράπογλου Χρύσα

Βενιζέλος Ευάγγελος

Καϊλή Εύα

Καστανίδης Χάρης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here