Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α»

0
440

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α»  προϋπολογισμού 8.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 8 Μαΐου 2012.

           Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή  χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, στο νότιο τμήμα του Δήμου Καλαμαριάς και η διάρκεια κατασκευής του είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης  σημείωσε:

«Η κατασκευή του έργου είναι πρώτης  προτεραιότητας για το Υπουργείο, διότι συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία  της περιοχής.

Το υπόψη έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου της αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με χωριστικό δίκτυο του Δήμου Καλαμαριάς. Για το υπόλοιπο τμήμα  προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ υπάρχουν εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και θα δημοπρατηθεί αμέσως μετά την επίλυση  των θεμάτων που σχετίζονται με  την κατασκευή  του ΜΕΤΡΟ και τις απαλλοτριώσεις.»

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ