Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

0
376

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
κ. Δ. Αβραμόπουλο

Θέμα: «Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας».

Κύριοι Υπουργοί,

Επανέρχομαι για τρίτη φορά στο θέμα σχετικά με την λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Οι απαντήσεις σας στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις μου (στις 19-02-08 και 11-06-08) δεν αναφέρονται στα ερωτήματά μου και φυσικά τα προβλήματα για το Πρόγραμμα παραμένουν και οξύνονται.
Τα προβλήματα αυτά τα τονίζει η Επιτροπή Αγώνα του Προγράμματος σε ανοιχτή επιστολή που έστειλε στον Υφυπουργό κ. Κωνσταντόπουλο, στις 09-07-08.
Στην επιστολή αυτή αναφέρει, την δέσμευσή σας στον Πρύτανη του Α.Π.Θ. και στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος «για άμεση επίλυση των προβλημάτων και την απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος».
Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία ενέργεια τόσους μήνες μετά. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος από το Υπουργείο έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο. Το Πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί με την αυτοθυσία των ανθρώπων, που το οργανώνουν και το υλοποιούν και με τον μερικό δανεισμό του Α.Π.Θ.
Επειδή το Πρόγραμμα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.
Επειδή το Πρόγραμμα λειτουργεί σε καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό.
Επειδή το Πρόγραμμα παρέχει σημαντικές υπηρεσίες σε εκατοντάδες εξαρτημένους και μέλη των οικογενειών τους.
Επειδή το Πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση στη χώρα μας που στηρίζει τις πρακτικές της αυτοβοήθειας στην απεξάρτηση των χρηστών και κατά συνέπεια η συνέχιση της λειτουργίας είναι αδήριτη ανάγκη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε θα καλύψετε το σύνολο των υποχρεώσεών σας μέχρι σήμερα, όπως έχετε δεσμευτεί στον Πρύτανη του Α.Π.Θ. και στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος;
2. Πότε θα ανανεώσετε την σύμβαση και με ποιόν τρόπο θα συνεχίσετε την χρηματοδότηση και λειτουργία του προγράμματος;

Αθήνα, 22-09-08 Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Μαγκριώτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here