Συνέντευξη Τύπου Υφ. Γιάννη Μαγκριώτη στην Πάτρα.

0
998

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης, μετά την επίσκεψη του σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, έδωσε συνέντευξη τύπου, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Συγκεκριμένα ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε σε οδικά και λιμενικά, αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και σε έργα υδροδότησης της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους τόνισε:

«Μια σειρά σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών του Νομού Αχαΐας, εδώ και καιρό παρέμεναν παγιδευμένα. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως οι προσπάθειες για την απεμπλοκή και τη συνέχιση των έργων αποδίδουν».

 

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε με αναλυτικά στοιχεία στην πορεία των παρακάτω έργων:

 

1.                  Νέος Λιμένας Πάτρας:

Ολοκληρώθηκε η Β΄ φάση κατασκευής του Νέου Λιμένα Πάτρας που αφορά στη διευθέτηση του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας, από το παλιό λιμάνι μέχρι το Διακονιάρη και παραδόθηκε για λειτουργία στον ΟΛΠΑ. Είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράτηση της Γ΄ φάσης, μέχρι το τέλος του χρόνου, που αφορά στην κατασκευή της 5ης νηοδόχου και του υπολειπόμενου κτιριολογικού προγράμματος της επιβατικής ζώνης και έτσι θα ολοκληρωθεί το σύνολο της επιβατικής ζώνης.

Η Γ’ φάση έχει προϋπολογισμό περίπου 75 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι διασφαλισμένα στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων.

 

 

 

2.                 Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου της παραγλαύκιας αρτηρίας:

Η κατασκευή του Κόμβου σύνδεσης των Παραγλαύκιων αρτηριών με το νέο λιμάνι, καθώς και η κατασκευή κάλυψης τμήματος της εκβολής του χειμάρρου διακονιάρη. Έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 48 εκατ. ευρώ και θα δημοπρατηθεί στις αρχές του 2011. Οι πόροι είναι διασφαλισμένοι στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων.

 

3.                 Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Ε.Π.) με το Λιμένα Πάτρας και την Ε.Ο. Πατρών Πύργου, με την κατασκευή των Παραγλαύκιων Αρτηριών

Το έργο αποτελείται από δυο υποέργα, το φυσικό του αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί κατά 50%. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο έργο προέκυψαν προβλήματα με τον ανάδοχο, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του απεύθυνε Ειδική Πρόσκληση για την επίσπευση των εργασιών και του καθόρισε προθεσμία υλοποίησης συγκεκριμένων εργασιών προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου. Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην ειδική αυτή πρόσκληση, οπότε, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, κηρύχθηκε προσωρινά έκπτωτος.

 

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης στις 19/08/2010 επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεσή της για την αποδοχή της ή μη, οπότε στη δεύτερη περίπτωση η έκπτωση καθίσταται οριστική. Εάν μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία των δύο μηνών ο ανάδοχος βελτιώσει το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών και δείξει ότι ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δηλαδή να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην έκπτωση, έτσι ώστε να τεκμαίρεται των εργασιών της Ειδικής Πρόσκλησης εντός του συμβατικού χρόνου (έως 30/10/2010), ούτως ώστε να αποδοθεί στην κυκλοφορία αυτοτελές τμήμα από ακτή Δυμαίων έως κόμβο Πατρών – Κλάους, τότε η Υπηρεσία θα προσδιορίσει και την τελική της στάση απέναντι στον ανάδοχο.

Η απαιτούμενη πίστωση για την πληρωμή των μέχρι σήμερα εκτελεσθεισών εργασιών από τον ανάδοχο έχει εξασφαλισθεί.

 

 

4.                 Σύνδεση της Ε.Π.Π. με την πόλη της Πάτρας, με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη,

Στην περίπτωση του έργου αυτού σχεδόν το 80% του συνόλου των εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, και εδώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν προβλήματα με τον ανάδοχο ο οποίος καθυστερούσε τις υπολειπόμενες εργασίες. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, διέταξε τη διακοπή των εργασιών, ορίζοντας ως χρόνο διάλυσης της σύμβασης, την 31η Οκτωβρίου 2010, ούτως ώστε να εκτελεστούν οι οριζόμενες στη διαταγή εργασίες, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου και να παραδοθεί προς χρήση αυτοτελές και λειτουργικό τμήμα του όλου έργου, από την Ακτή Δυμαίων έως τον κόμβο Πατρών – Κλάους.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει λάβει εντολή ώστε μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία (31/10/2010) να κλείσει με οριστικές επιμετρήσεις το μέχρι τότε εκτελεσθέν έργο, ούτως ώστε να είναι γνωστές οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του Διακονιάρη, στη δημοπράτηση των οποίων θα προχωρήσουμε άμεσα.

 

5.                 Ύδρευση της Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο

Έχει ολοκληρωθεί το 70% των εργασιών. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 12/01/09 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 12/07/2010. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε σε ποσοστό 75%, με καταληκτική ημερομηνία την 3/12/2010.

Οι Εργολαβίες για την κατασκευή, του διυλιστηρίου και των αγωγών υδροδότησης και της παράκαμψης Ε.Ο. Πάτρας – Τρίπολης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2010. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό οι υπολειπόμενες εργασίες θα αφορούν στην μεν πρώτη εργολαβία στις δοκιμές και ελέγχους του διυλιστηρίου και των αγωγών καθώς και στην ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετάδοσης και τηλεχειρισμού (SCADA), στην δε δεύτερη εργολαβία σε εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών στα τμήματα συναρμογής της νέας Ε.Ο. 111 με το φράγμα Αστερίου δεδομένου ότι η νέα οδός διέρχεται από την στέγη του φράγματος.

Οι εργασίες για την κατασκευή του φράγματος Αστερίου θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 οπότε θα γινόταν η έμφραξη του εκκενωτή και θα άρχιζε η διαδικασία πλήρωσης του ταμιευτήρα.

Από τις αρχές του 2010 παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου και από τις 25/5/2010 οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του φράγματος έκαναν επίσχεση εργασίας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων οφειλών με αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί καμία εργασία για το υπόψη έργο παρότι από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου δεν υπήρχε καμία οφειλή για εκτελεσμένες εργασίες προς την Ανάδοχο εταιρεία.

Η αρμόδια Υπηρεσία στις 28/6/2010 απέστειλε ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο, καλώντας τον να προβεί στην επανέναρξη λειτουργίας του εργοταξίου και στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών (κατασκευή ζωνών φράγματος, σκυροδέτηση υπερχειλιστή, επανατοποθέτηση οργάνων IDEL, λειτουργία συγκροτημάτων παραγωγής αδρανών) που θεωρούνται κρίσιμες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Ήδη ο ανάδοχος έχει επαναδραστηριοποιηθεί και εκτελεί τις εργασίες μέχρι σήμερα σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν νέα εμπόδια, το έργο κατασκευής του φράγματος μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2011 και μέχρι τέλος του 2012 να έχει γίνει και η 1η πλήρωση του ταμιευτήρα.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν φανεί συνεπής έστω και σε μια υποχρέωση του που να απορρέει από το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου η Υπηρεσία θα κινήσει άμεσα τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την έκπτωση αυτού.

Η Υπηρεσία χορήγησε στον ανάδοχο στις 2/8/2010 παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 14 μήνες, ήτοι μέχρι 30/11/2011.

Όπως προανέφερα, το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε και έχει καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι 31/12/2010. Mε την από 19/4/2010 τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε για την διαδικασία κλεισίματος των έργων του Ταμείου Συνοχής της περιόδου 2000-2006, όπως είναι και το παρόν έργο, η Ε.Ε προτίθεται μεταξύ άλλων να χορηγήσει παράταση μέχρι και την 31/12/2012, εφ’ όσον η εγκριτική απόφαση του έργου έχει εκδοθεί την περίοδο 2004 – 2006 και η κοινοτική συνδρομή είναι μεγαλύτερη το 100 εκατ. ευρώ.

Το υπόψη έργο πληρεί και τα δύο πιο πάνω κριτήρια και ευελπιστούμε ότι θα δοθεί παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι τέλος του 2012.»

 

6.                 Ολύμπια Οδός:

Ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (Ολυμπία Οδός) έχει συνολικό μήκος 366 χλμ. και περιλαμβάνει τα τμήματα: Κόρινθος – Πάτρα, μήκους 120 χλμ, Πάτρα-Πύργος (Αλφειός) μήκους 87 χλμ, Πύργος (Αλφειός) – Τσακώνα, μήκους 76 χλμ. Στις υποχρεώσεις της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνεται η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 284χλμ, από την Κόρινθο στην Πάτρα και από εκεί στον Πύργο, τον Αλφειό και την Τσακώνα, με 29 χλμ. νέες σήραγγες και 8,5 χλμ. νέες μεγάλες γέφυρες και πάνω από 270 νέους ασφαλείς ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευαστική και λειτουργική αναβάθμιση των 82 χλμ. του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου, από την Ελευσίνα στην Κόρινθο και την παράκαμψη Πάτρας.

Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έγινε στις 26/7/07 και η σύμβαση κυρώθηκε με νόμο στη Βουλή στις 21/7/07. Η έναρξη παραχώρησης έχει ημερομηνία 4/8/2008 και το πέρας των εργασιών κατασκευής ορίζεται σε 72 μήνες.

 

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου ανά τμήμα είναι:

  Ελευσίνα-Κόρινθος Κόρινθος-Πάτρα Πάτρα-Πύργος Πύργος-Τσακώνα
Σεπτέμβριος 2009 18% 9% 2% 1%
Σεπτέμβριος 2010 53 % 24% 5% 1%

 

Η πρόοδος των απαλλοτριώσεων ανά τμήμα είναι:

  Ελευσίνα -Κόρινθος  

Κόρινθος-Πάτρα

Κόρινθος-Πάτρα

(συμπληρωματική απαλλοτρίωση)

Πάτρα-Πύργος Πύργος-Τσακώνα
Σεπτέμβριος 2009 0%  

38%

0% 9% 0%
Σεπτέμβριος 2010 39%  

77%

27% 46% 0%

 

7.                 Ιόνια Οδός:

 

Η πρόοδος του έργου από την ημερομηνία έναρξης της Παραχώρησης (1/1/2008) έως 30/9/2009 (Χρονικό Διάστημα = 21 μήνες) ανέρχεται σε 12,68%. (μέσο μηνιαίο ποσοστό εκτέλεσης 0,60%).

Η πρόοδος του έργου από 1/10/2009 έως 30/9/2010 (Χρονικό Διάστημα = 12 μήνες) ανέρχεται σε 13,27% (μέσο μηνιαίο ποσοστό εκτέλεσης 1,11%).

Μέχρι σήμερα έχει παραδοθεί το 44,05% του συνόλου των χώρων του έργου (ιδιωτικές εκτάσεις και χώροι του Δημοσίου).

Το ποσοστό παράδοσης χώρων ιδιωτικών εκτάσεων από την ημερομηνία έναρξης της Παραχώρησης (1-1-2008) έως 30-9-2009 (Χ.Δ. = 21 μήνες) ανέρχεται σε 10,71% (μέσο μηνιαίο ποσοστό 0,51%).

Το ποσοστό παράδοσης χώρων ιδιωτικών εκτάσεων από 1-10-2009 έως 30-9-2010 (Χ.Δ. = 12 μήνες) ανέρχεται σε 14,12% (μέσο μηνιαίο ποσοστό 1,18%).

Τα βασικά προβλήματα του έργου αφορούν τις απαλλοτριώσεις, τις αρχαιολογικές έρευνες, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τις μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Για την αντιμετώπιση του θέματος των απαλλοτριώσεων προωθείται πρόταση νομοθετικής ρύθμισης συντόμευσης της σχετικής διαδικασίας, αντίστοιχης με της των Ολυμπιακών Έργων.

Για την προώθηση των θεμάτων αρχαιολογίας και περιβάλλοντος υλοποιείται διυπουργικός συντονισμός, (σύνταξη μνημονίων συνεργασίας Αρχαιολογικών Εφορειών και Φορέων Υλοποίησης Έργων, ενεργοποίηση Επιτροπής Μεγάλων Έργων στο Υπουργείο Πολιτισμού), με στόχο την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Για τις μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. προωθείται ρύθμιση για την ανάληψη των δαπανών από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της άρνησης των Ο.Κ.Ω να αναλάβουν τη σχετική δαπάνη.

Η πρόβλεψη προόδου παράδοσης των χώρων του έργου έχει σαν προοπτική την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση των παρακάμψεων οικιστικά ανεπτυγμένων περιοχών ή κυκλοφοριακά φορτισμένων, π.χ. έχει δοθεί προβάδισμα στην περιοχή της Αμφιλοχίας, ώστε να συνδυασθεί με τις τμηματικές παραδόσεις του έργου και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τη διαμπερή κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τον παραπάνω προγραμματισμό έχουν ήδη εξασφαλισθεί πιστώσεις ώστε να είναι δυνατή εντός του 2010 η παράδοση χώρων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% του συνόλου.

 

Όσον αφορά το βασικό πρόβλημα των απαλλοτριώσεων ο κ. Μαγκριώτης επισήμανε:

«Το πιο σημαντικό πρόβλημά τους, είναι η δέσμευση που πήρε η πολιτεία στις συμβάσεις αυτές, να παραδώσει όλα τα γήπεδα ελευθέρα στους κατασκευαστές, σε διάστημα μονό δώδεκα μηνών, από την ημέρα έναρξης της περιόδου παραχώρησης. Αυτή η δέσμευση είναι πληγή για τα έργα, για το ελληνικό δημόσιο και τον φορολογούμενο Έλληνα πολίτη. Πώς είναι δυνατόν η προηγούμενη κυβέρνηση να εκτιμούσε ότι μπορούσε σε δώδεκα μήνες να απαλλοτριώσει όλους τους χώρους για όλους τους αυτοκινητόδρομους; Όμως, και αν ακόμα πετύχαινε αυτό το απίστευτο ρεκόρ, σε ποιον προϋπολογισμό είχε δεσμεύσει τους πόρους για να πληρώσει τις πανάκριβες απαλλοτριώσεις;

Τώρα, χύνει κροκοδείλια δάκρυα αντί να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες της, περιγράφοντας τα προβλήματα, που ήταν βέβαιο ότι θα υπάρξουν.

Η ημέρα έναρξης της παραχώρησης για τους αυτοκινητόδρομους της Ιόνιας και της Ολυμπία Οδού ήταν η 1/1/2008 και η 4/8/2008, αντίστοιχα. Μέσα σε δώδεκα μήνες, όπως ορίζει η σχετική σύμβαση, δηλαδή στις 1/1/2009 και στις 4/8/2009 αντίστοιχα, θα έπρεπε να παραδοθούν ελεύθεροι όλοι οι χώροι στους κατασκευαστές.

Όμως, μέχρι τις εκλογές του Οκτώβριου του 2009, είχε παραδοθεί το 10,71% στην περίπτωση της Ιόνιας Οδού και το 38% και 9% μόνο για δυο από τα τμήματα της Ολύμπιας Οδού, ενώ για τα υπόλοιπα το ποσοστό ήταν 0%. Εάν σε αυτά τα προβλήματα προστεθούν και τα προβλήματα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις μετακινήσεις των δικτύων των ΟΚΩ και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, τότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της απερισκεψίας της απελθούσας κυβέρνησης.

Όσον αφορά στα διόδια, για τα οποία βλέπουμε τώρα τους υποψήφιους της ΝΔ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, να πρωταγωνιστούν για την κατάργηση ή μείωσή τους, θα θέλαμε να πούμε πως το είχαμε επισημάνει το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συμβάσεων στη Βουλή, το 2007. Τότε η ΝΔ δεν δέχτηκε τις παρατηρήσεις μας. Εμείς, χαιρόμαστε που τώρα οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της ΝΔ, μετά τις εκλογές του Οκτώβρη, συμφωνούν με τη θέση μας για τη μείωση των διοδίων. Έχουμε δεσμευθεί και μέσα από τις διαδικασίες αναθεώρησης των συμβάσεων θα το πράξουμε, και αυτό θα ισχύσει για τα επόμενα 30 χρόνια. Μπορούν λοιπόν να κάνουν υπομονή για τις επόμενες τριάντα μέρες, μέχρι τις εκλογές.

 

Θέλουμε όμως να τοποθετηθεί επιτέλους επίσημα και η ηγεσία της ΝΔ για το θέμα αυτό. Συμφωνεί με τις συμβάσεις που η κυβέρνηση της ΝΔ έφερε και κύρωσε στη Βουλή ή διαφωνεί;

Και ποια είναι η διαφωνία της;

Εάν στις επόμενες ημέρες δεν τοποθετηθεί, τότε αυτό είναι ακόμη μια απόδειξη της διπροσωπίας και του λαϊκισμού της».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here