Χρόνος ολοκλήρωσης Εγνατίας Οδού.

0
710

ΕΡΩΤΗΣΗ &
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Χρόνος ολοκλήρωσης Εγνατίας Οδού.

Κύριε Υπουργέ,

Τον Σεπτέμβριο του 2007 στην Θεσσαλονίκη τονίζατε ότι από τον Μάρτιο του 2004 επιταχύνθηκαν οι ρυθμοί κατασκευής του έργου της Εγνατίας Οδού και ότι το έργο θα παραδοθεί το 2008. Το ίδιο επανειλημμένα υποστήριξε και ο πρωθυπουργός της χώρας.
Αυτό βεβαίως όπως έλεγα μπορεί να διαπιστώσει κανείς σήμερα, είναι εκτός πραγματικότητας. Γι’ αυτό θα θέλαμε:
1. Να μας ενημερώσετε για τις νέες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του βασικού Άξονα της Εγνατίας.
2. Τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των βασικών κάθετων αξόνων της Εγνατίας.
3. Τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των συνδέσεών της με τα βασικά λιμάνια και αεροδρόμια του ευρύτερου χώρου της.

Παρακαλούμε επίσης όπως μας καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στις εργολαβίες (οριζόντιου και καθέτων αξόνων) που υπεγράφησαν με τις διατάξεις του Νόμου 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα δημοσίων έργων»:

1. Για όλες τις παραπάνω εργολαβίες ανεξαρτήτως προϋπολογισμού Πίνακα που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: τίτλο, ανάδοχο, προϋπολογισμό δημοπράτησης, προϋπολογισμό σύμβασης, ποσοστό έκπτωσης, ποσό συμπληρωματικής σύμβασης και ημερομηνία έγκρισης (για κάθε μία και κάθε ανακεφαλαιωτικό πίνακα), ημερομηνία έναρξης, αρχική συμβατική διάρκεια, αρχική και τελική ημερομηνία περαίωσης, αρχική και τελική ημερομηνία επίτευξης όλων των τμηματικών προθεσμιών.

2. Για όσες από τις παραπάνω εργολαβίες έχουν προϋπολογισμό δημοπράτησης άνω των 50 εκατ. Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ:
1. Διακήρυξη, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός δημοπράτησης, προϋπολογισμός προσφοράς, συμφωνητικό – σύμβαση με Ανάδοχο, συμβατική ημερομηνία παράδοσης και τμηματικές προθεσμίες.
2. Όλους τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και Συμπληρωματικές Συμβάσεις με τις αιτιολογικές εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβολής τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση και έγγραφα ελέγχου της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
3. Όλες τις παρατάσεις των Τμηματικών Προθεσμιών καθώς και της ολικής με τις σχετικές αιτιολογήσεις τους.
4. Όλους τους Λογαριασμούς των μηνών Απριλίου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους έως σήμερα με την αναλυτική επιμέτρηση και τον πίνακα αναθεώρησης που τους συνοδεύει.
5. Αντίγραφο του ημερολογίου έργου.

Στη περίπτωση που στο πλαίσιο παράδοσης λειτουργικού τμήματος του οδικού άξονα απαιτήθηκε ή προγραμματίζεται ή απαιτείται Εργολαβία ολοκλήρωσης (ανεξαρτήτως τυχόν Συμπληρωματικής Σύμβασης) να χορηγηθούν τα αντίστοιχα με τα ανωτέρω στοιχεία. Το αυτό για την περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με «έργο γέφυρα» από το ΕΣΠΑ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές Αθήνα, 11-06-08

Μαγκριώτης Γιάννης
Αηδόνης Χρήστος
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Αράπογλου Χρύσα
Αργύρης Ευάγγελος
Βενιζέλος Ευάγγελος
Γερανίδης Βασίλης
Δριβελέγκας Γιάννης
Καϊλή Εύα
Καστανίδης Χάρης
Κουτμερίδης Ευστάθιος
Λιάνης Γιώργος
Μαντατζή Τσενίτ
Μπόλαρης Μάρκος
Ντόλιος Γιώργος
Παντούλας Μιχάλης
Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Παπχρήστος Βαγγέλης
Πεταλωτής Γιώργος
Πετσάλνικος Φίλιππος
Σγουρίδης Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τιμοσίδης Μιχάλης
Τσιόκας Χάρης
Τσιρώνης Δημήτρης
Φλωρίδης Γιώργος
Χατζή Οσμάν Αχμέτ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here